Nieuws
Onderzoek naar inhuur extern personeel

B&W laten de effectiviteit en de efficiency van de inhuur van extern personeel onderzoeken. De gemeente huurt al jaren op grote schaal extern personeel in. In 2017 was daar ruim tien miljoen  euro mee gemoeid. In 2016 ging het om bijna 7 miljoen euro. Bij de inhuur gaat het vooral om kennis en kunde die de gemeente zelf niet (meer) in huis heeft. De gemeente heeft ooit besloten ‘regiegemeente’ te willen zijn: dat wil zeggen alleen nog het uitstippelen van de hoofdlijnen van beleid. De uitvoering wordt dan aan derden overgelaten. B&W zijn zeer terughoudend met het verstrekken van informatie over de externe inhuur. Onder het vorige college van B&W maakte toenmalig gemeenteraadslid Philippine Hohage zich er erg druk om maar ook zij kreeg de informatie waarom ze vroeg niet. Hetzelfde geldt voor burgers die via de Wet openbaarheid van bestuur trachten gegevens over de externe inhuur boven water te halen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter