Nieuws
Provincie neemt afstand van ‘Groot Den Haag’

De economische groei neemt niet aanzienlijk toe als de Haagse regio één grote gemeente wordt. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland in antwoord op vragen van Ed Braam, namens PVV lid van Provinciale Staten.

Braam baseerde zich op een in opdracht van de provincie uitgevoerd onderzoek waarin werd gesteld dat gemeentegrenzen de economische groei belemmeren. GS stellen nu dat de ‘fragmentatie’ in het Haagse minder is dan in andere gebieden.

GS geven aan dat een goede bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten nodig is bij zaken als woonwerk verkeer, arbeidsmarkt en gebruik van voorzieningen. Het provinciaal bestuur wil die samenwerking waar mogelijk versterken en belemmeringen ervoor wegnemen.

Volgens GS kunnen uit het gedane onderzoek geen beleidsconclusies getrokken worden. Ook maakt men de aantekening dat de economische groei maar één aspect is, al noemt men dit wel een belangrijke factor.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter