,,Arnold Brans, gemeenteraadslid VVD, heeft een motie ingediend waarin de gemeente zich verplicht om de burgers niet alleen digitaal maar ook op papier te informeren, via een verkorte versie in Het Krantje.  De motie is aangenomen en tevens heeft Arnold Brans gezorgd dat er pas na 1 juli  in plaats van 1 maart deze verkorte versie op papier zal verschijnen. Reeds een aantal jaren heb ik mij persoonlijk ingezet voor de ouderen. Bijvoorbeeld een ouderengids en/of een seniorenkrant is heel belangrijk voor deze ouderen. Hiervoor  heb ik al acht keer in de gemeenteraad ingesproken. Ik had onder andere hetzelfde argument als raadslid Brans namelijk, dat er inwoners van onze gemeente zijn die niet goed met internet overweg kunnen. Maar naar mij is toen niet geluisterd. Aan het beoogde doel van de gemeente om de burger te laten participeren is dus totaal aan voorbij gegaan. Hopelijk zal vanaf nu burgerparticipatie serieus worden genomen en, waar mogelijk, de aangedragen  voorstellen worden aangenomen.”

(Mevr. M. Oosterveer)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter