Nieuws
Wethouder Jan-Willem Rouwendal kan aanblijven

Wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) kan aanblijven. De bestuurder heeft in een gemeenteraadsdebat verklaard volledig achter het coalitieakkoord te staan daar waar het gaat over het emancipatiebeleid voor homoseksuelen, transgenders en ‘aanverwanten’ (term GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen van Rossum). Hij zal dat beleid ook uitvoeren.

Het debat was aangevraagd door Van Rossum nadat Rouwendal aangaf geen afstand te willen doen – in tegenstelling tot de rest van B&W – van de zogenoemde Nashville-verklaring: een stuk dat rondgaat in conservatief-christelijke kring waarin homoseksualiteit onder andere als zondig, onrein en geneesbaar wordt bestempeld. Van Rossum wilde weten hoe Rouwendal dat kon verenigen met het coalitieakkoord en het regenbooggemeente zijn van Leidschendam-Voorburg.

Volgens Van Rossum heeft de wethouder recht op een eigen mening maar niet als bestuurder van een regenbooggemeente. Hij riep de wethouder op zijn opvattingen te herzien. Frank Rozenberg (fractieleider GBLV) zei dat de wethouder door zijn optreden afstand had genomen van B&W, het coalitieakkoord en de inwoners van de gemeente. Volgens hem was er ‘geen plaats’ meer voor de wethouder.

Jacco van Maldegem (fractieleider D66) vroeg zich af welk beleid de wethouder nu eigenlijk uitdraagt: het coalitiebeleid of zijn eigen ideeën ter zake. Hij gaf aan dat D66, met de kennis van nu,  vorig jaar niet voor de aanstelling van Rouwendal als wethouder zou hebben gestemd. Van Rossum en Rozenberg vielen hem daarin bij.

Steun kreeg de wethouder vanuit de coalitiefracties. Philip van Veller (VVD) stelde dat de kernvraag is of de wethouder het coalitieakkoord steunt en waarmaakt, een stuk dat hij voorzag van zijn handtekening. Die lijn volgden ook Gijs Dupont (CDA) en Delroy Blokland (PvdA).

Kees Verschoor (fractieleider ChristenUnie-SGP) zei dat iedereen zich veilig en geaccepteerd moet voelen in de gemeente. Hij noemde de Nashville-verklaring ‘niet nuttig’ en ‘polariserend’. ,,De inhoud en toon passen niet in ons lokaal beleid.’’  Dat B&W er afstand van namen noemde hij ‘goed’. Hij riep eenieder op te stoppen met polariseren en scherpslijperij.

Volgens Verschoor was het homobeleid geen discussiepunt in de coalitie-onderhandelingen en is er nu ook niets veranderd, ook niet door de Nashville-verklaring. ,,Wij steunen het akkoord en menen dat ook’’, aldus Verschoor, die tevens stelde dat wethouder Rouwendal van alles in de mond werd gelegd.

Rouwendal zelf gaf aan dat hij vond dat B&W niet hadden moeten reageren op de Nashville-verklaring. Vandaar zijn minderheidsstandpunt. Dat hij daarover enkele weken terug in de gemeenteraad tekst en uitleg gaf kwam ‘omdat u er naar vroeg’. Daarnaast wilde hij ,,dienst doen aan het gesprek en begrip’’, door die uitleg. ,,De Nashville-verklaring heeft geen invloed op ons beleid’’, aldus Rouwendal.

Enkele weken geleden stelde Rouwendal dat hij de verklaring niet tekende en dat er zinnen in stonden die niet de zijne waren. Van de andere kant stelde hij dat de tekst niet door iedereen goed werd geïnterpreteerd, nam hij afstand van de commotie rond de tekst, en keerde hij zich tegen het monddood maken van een minderheid.

Op de vraag van Frank Rozenberg of hij homoseksualiteit nu zondig vindt of niet ging Rouwendal niet in. ,,Dat is persoonlijk en daarover hoef ik geen verantwoording af te leggen als wethouder.’’ Ook zei hij in de gemeenteraad niet over zijn geloofsovertuiging te willen spreken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter