Nieuws
Antoniushove blijft open en krijgt meer taken

Het ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam blijft open. Ziekenhuis Bronovo daarentegen sluit in 2024. De zogenoemde ‘planbare zorg’ die daar nog plaatsvindt wordt overgeheveld naar Antoniushove.

Dat heeft de top van de HMC-ziekenhuisgroep vanmorgen bekend gemaakt. Bij ‘planbare zorg’ gaat het om zorg waarbij al lang van te voren bekend is dat de patiënt komt en waarvoor.

Eind vorig jaar ontstond er grote commotie toen bekend werd dat HMC een studie deed naar de toekomst van de drie ziekenhuizen Westeinde, Bronovo en Antoniushove waarbij er één of twee zouden dicht gaan.

Ziekenhuis Westeinde blijft, als ziekenhuis met één van de grootste spoedeisendehulpafdelingen (SEH) van Nederland, hét centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg.

Uiterlijk 2024 zal de planbare zorg van HMC Bronovo worden verplaatst naar HMC Antoniushove. HMC Antoniushove wordt daarmee de locatie voor oncologie én planbare zorg. De poliklinische zorg zal vanaf dat moment worden aangeboden in HMC Westeinde en HMC Antoniushove.

HMC Bronovo zal dan als ziekenhuis in de huidige vorm sluiten. HMC gaat met alle belanghebbenden en de zorgpartners een innovatief concept ontwikkelen ten behoeve van de zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen dichtbij in de wijk.

Antoniushove zal de bestaande samenwerking met LUMC op het gebied van oncologie verder uitbouwen. Daarnaast zullen er diverse aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden, waaronder uitbreiding van bedden en operatiekamers (OK’s), maar ook de poliklinieken om uiterlijk 2024 plaats te bieden aan het centrum voor planbare zorg, zoals dat dan overkomt vanuit Bronovo.

De komende tijd zal de nieuwe koers voor de toekomst van HMC worden getoetst op (maatschappelijk) draagvlak en verder worden uitgewerkt met in- en externe vertegenwoordigers. Zo worden inwoners uit de omgeving van alle ziekehuizen en omliggende gemeenten uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

Aansluitend zullen verdiepende gesprekken worden gevoerd met betrokken zorgverleners in de regio Haaglanden, vertegenwoordigers van gemeenten, wijkverenigingen en zorgverzekeraars. Met aandacht voor alle adviezen en suggesties die hieruit voortkomen en in afstemming met de formele medezeggenschapsorganen zal vervolgens een besluit over de nieuwe koers van HMC worden genomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter