Nieuws
D66: burgerparticipatie moet beter

In Leidschendam-Voorburg staat de burgerparticipatie nog in de kinderschoenen. Dat kan en moet beter. Dat stelt D66-gemeenteraadslid Mahjoub Mathlouti.

,,De overheid moet dan afstand durven nemen en inwoners ondersteunen om het zelf te kunnen doen. Als het aan D66 ligt moet iedere inwoner inspraak en invloed kunnen hebben op de eigen leefomgeving. Dat levert betere voorstellen op, verstevigt de relatie tussen overheid en burger, creëert draagvlak en is goed voor de betrokkenheid en het gevoel van veiligheid bij inwoners.’’

Zeker bij grote projecten waarvan het effect op de leefomgeving van mensen groot is moeten inwoners vroeg betrokken worden, meent Mathlouti. ,,De onrust en het beperkte draagvlak is onder andere gebleken bij de ontwikkelingen en de verwachte effecten rondom de N14 en de Mall of the Netherlands. Ook de geplande bouw van een groot aantal nieuwe woningen aan de Veursestraatweg zorgt nog steeds voor de nodige onrust. Dit komt voort uit het feit inwoners vinden dat de gemeente hen onvoldoende betrekt en niets doet met hun zorgen. Dat zie ik ook bij de discussies over afval.”

,,Burgerparticipatie gaat behalve over het mee laten doen van mensen ook over het informeren, het mee laten beslissen en het coproduceren met inwoners. Dit vergroot de kans op draagvlak en mogelijke nieuwe inzichten.”

De coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie/SGP wil dit jaar met een visie op burgerparticipatie komen. Dat is voor Mathlouti te mager. Zo deed de zogenoemde rekenkamercommissie vorig jaar al suggesties om inwoners beter te betrekken. Die kunnen worden opgepakt.

,,Ook elders in het land zijn tal van voorbeelden waar de gemeente van kan leren. Een blauwdruk voor welke participatie-instrumenten het beste werken bestaat niet. Succesvolle burgerparticipatie is met inachtneming van duidelijk kaders en rolverdeling tussen overheid en burger een kwestie van doen en door blijven ontwikkelen.”

Als het aan D66 ligt krijgen succesvolle instrumenten meer plaats in onze gemeente. Wijkraden in Groningen, burgerbegrotingen in Breda, wijkbudgetten in Den Haag en Right to Challenge (burgers nemen taken van de overheid over omdat ze denken het beter te kunnen, red.) in Rotterdam zijn allemaal succesvol geweest. Goede recepten voor onze gemeente vindt Mathlouti. ,,Het is hoog tijd dat de burger aan zet komt.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter