Nieuws
Gemeentelijke berichten gaan digitaal

De gemeente zal per 1 maart berichten zoals  aanvragen, meldingen, ontwerpbesluiten en besluiten digitaal gaan verspreiden.  Nu is nog een schriftelijke publicatie wettelijk verplicht. Over één tot twee jaar gaat dat echter veranderen en daarop loopt de gemeente vooruit. Op verzoek van de gemeenteraad zal de gemeente niet- en minder-digitalen (vooral ouderen) gaan instrueren over digitaal gebruik. Er komt campagne over de omschakeling van papier naar digitaal. De schriftelijke publicaties moeten naast de digitale blijven bestaan. Pas na 1 juli worden de schriftelijke publicaties aanvullend op de digitale, en minder gedetailleerd. De gemeente moet de inwoners daar ook op wijzen. Daarnaast moet de gemeente waarborgen dat inwoners met vragen altijd gehoor krijgen bij de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter