Een nieuwe handreiking helpt gemeenten die aan de slag willen met flexwonen: tijdelijke woonruimte voor bijvoorbeeld gescheiden mensen. De handreiking ‘Aan de slag met flexwonen’ is opgesteld door Expertisecentrum Flexwonen en Platform 31, mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is het resultaat van proefprojecten die in verschillende gemeenten zijn uitgevoerd, waaronder Den Haag, de regio Drechtsteden en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Doel was zicht krijgen op de omvang van de verschillende doelgroepen die behoefte hebben aan flexwonen en de kansen te verkennen voor concrete oplossingen.

Opvallend resultaat in alle proefprojecten was dat de groep spoedzoekers groter is dan verwacht. En waar het woord ‘spoedzoekers’ mogelijk een negatieve connotatie heeft, gaat het zeker niet altijd over ‘probleemgevallen’. Zo zijn er forse aantallen mensen die tijdelijk woonruimte hebben, maar daarna zelf weer vervolgstappen zetten. Denk aan gescheiden mensen, of kenniswerkers die ergens tijdelijk een baan hebben. Verder viel op dat de meeste gemeenten nog geen goed zicht hebben op de uitstroom van mensen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Voor een deel van hen kan flexwonen een tussenstap zijn.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter