Mening
Blog: HMC

Na weken onzekerheid is er nu dan duidelijkheid: ziekenhuis Bronovo gaat dicht; Westeinde en Antoniushove blijven open. Sterker nog, in beide ziekenhuizen wordt de zorg uitgebreid.

De HMC-groep, eigenaar van de drie ziekenhuizen, verklaart de ingrepen door te wijzen op veranderingen in de zorg. Om die overeind te kunnen houden is het allemaal nodig.

Bij de presentatie van de plannen voegde Paul Doop, voorzitter van de Raad van bestuur, daar echter een heel belangrijk element aan toe: de financiën.

HMC maakt nog wel winst (ook in 2018) maar die winst is te klein om te kunnen gaan investeren. En dat investeren is nodig in bijvoorbeeld ict, maar ook in nieuwe apparatuur en gebouwen (Westeinde).

Van de andere kant is gebleken dat HMC de draaiende houden van drie ziekenhuizen eigenlijk financieel niet aan kan. Het is te duur, ook al omdat personeel voortdurend tussen de drie locaties pendelt.

Tegelijk kampt HMC, zoals de hele zorg, met een chronisch personeelstekort. In de planbare zorg waarbij vooraf bekend is dat de patiënt komt en waarvoor, ontstaan wachtlijsten omdat medici ingezet moeten worden bij de spoedeisende, acute zorg.

De problemen zijn sinds eind 2017 steeds duidelijker geworden en hebben, aldus Doop, geleid tot een versnelling in het denken over de toekomst en het veiligstellen daarvan.

Desgevraagd noemde Doop de HMC-groep financieel gezond. Maar voor 2019 wilde hij geen antwoord geven op de vraag of de ziekenhuisgroep dan weer winst zal maken.

Hoe ernstig de situatie feitelijk is viel op te maken uit een bijzin. ‘We moeten keuzes maken omdat we anders straks niet meer kunnen doen wat we eigenlijk willen’.

Kortom: het water staat HMC tot aan de lippen. En verzekeraars noch banken zijn bereid een helpende hand uit te steken. HMC moet zelf de broek op houden.

Bronovo is daarvan het slachtoffer. Spoedeisende hulp dicht, huisartsenpost weg, alleen nog geopend tussen maandag 06.00 en vrijdag 18.00 uur. Dat zijn de eerste stappen die binnen zes maanden worden doorgevoerd.

Daarna wordt gekeken waar de ouderen en chronisch zieken heen moeten. De planbare zorg wordt verdeeld over Westeinde en Antoniushove. Is dat allemaal rond dan kan Bronovo de deuren sluiten. Ergens tussen 2022 en 2024.

Bijzonder detail: ook de koninklijke familie kan een nieuw ‘hof-ziekenhuis’ gaan zoeken. Want dat was Bronovo, inclusief speciale afdeling voor de royals.

Intern schijnt vrijwel iedereen zich al bij de sluiting van Bronovo te hebben neergelegd. Het medisch personeel kan zo aan de slag in Westeinde en Antoniushove. Wordt daar meteen het personeelstekort kleiner.

Dat er in Westeinde en Antoniushove nog fors geïnvesteerd moet worden, erkent HMC. Meer bedden en operatiekamers; uitbreiding poliklinieken en intensive care; grondige renovatie.

Dat laatste is niet alleen nodig in het verouderde en versleten Westeinde maar ook in de toren van het ‘oude’ Antoniushove die al jaren leeg staat. Kunnen meteen de letters MCH van de daklijst af, want dat begrip kent (vrijwel) niemand meer.

Wordt de zorg er nu beter van? Bij HMC beweren ze met de hand op het hart van wel. Feit is echter dat patiënten langer onderweg zijn en meer moeite moeten doen om bij ‘hun’ zorg te komen. En dat zij die zorg niet meer op één plek maar meerdere krijgen.

Tegelijk in HMC echter al bezig met een ander model: medisch specialisten die bij huisartsenpraktijken zitten en daar meehelpen bij de ‘beoordeling’ van patiënten. Al is gebleken dat het aantal verwijzingen van patiënten door huisartsen naar medisch specialisten in het ziekenhuis ‘drastisch’ afneemt bij dat systeem.

Als dat zo is, is de volgende ziekenhuisafslanking al te voorspellen. Zeker als de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook nog in de wijken en buurten zelf wordt georganiseerd. En eHealth op grote schaal zijn intrede doet inclusief ‘beeld-bedden’ evenals communicatie tussen arts en patiënt via de computer.

Eens kijken wat er dan nog van Westeinde en/of Antoniushove over blijft. (foto’s Ressiva)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter