Berijders van tweewielers met een kentekenplaat (snor- en elektrische fietsen, brommers, scooters en motoren) alsmede autobezitters, die het inrijverbod voor het Huygenskwartier negeren kunnen rekenen op boetes van minimaal 95 tot maximaal 140 euro per keer dat zij dat doen. Plus negen euro administratiekosten. Het boetesysteem gaat op 1 maart starten.

De boetes worden opgelegd aan de hand van een camerasysteem dat de gemeente heeft laten installeren in het gebied. Dat systeem gaat op 1 februari werken. In de eerste maand wordt echter nog gewerkt met een waarschuwing voor overtreders.

Het Huygenskwartier is formeel een voetgangersgebied. Fietsers mogen er door heen rijden, behalve op zaterdag. Voor scooters, brommers, motoren en auto’s is het een verboden gebied. Dat verbod wordt echter massaal genegeerd. De periodieke inzet van handhavers heeft daar weinig tegen geholpen.

De aanleg van het camerasysteem heeft de gemeente 150.000 euro gekost. Het jaarlijks onderhoud en de beoordeling van beelden die de camera’s maakten vergt zo’n 35.000 euro.

Volgens verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen is het systeem er ‘op veler verzoek’ gekomen. ,,We hopen scooters, auto’s en dergelijke tegen te houden en zo het Huygenskwartier veiliger en leefbaarder te maken.’’ Het systeem moet ook leiden tot meer bewustwording.

De camera’s bij zes in- en uitgangen van het Huygenskwartier (Herenstraat/Raadhuisstraat, Vlietstraat, Kerkstraat, Herenstraat/Huijgensstraat, Franse Kerkstraat, Van Schagenstraat) werken non-stop. Ze reageren alleen op een kentekenplaat. Daarvan wordt een foto gemaakt. Er worden dus geen beelden gemaakt van personen  of van de omgeving.

De gemaakte foto’s worden vervolgens vergeleken met gegevens in een database over bezitters van tweewielers dan wel auto’s die vergunning hebben om in het Huygenskwartier te zijn. Is dat het geval dan wordt de foto automatisch verwijderd.

De resterende foto’s worden binnen 72 uur door de gemeentelijke afdeling handhaving beoordeeld en, indien nodig, doorgezonden naar justitie. Na 72 uur worden alle opnamen automatisch vernietigd. De opbrengst van de opgelegde boetes komt bij de rijksoverheid terecht.

Bij snor- en elektrische fietsen is het beoordelen of de berijder zelf fietste of niet een heikel punt. De gemeentelijke dienst handhaving wordt echter geholpen door het camerasysteem dat bij elke foto ook een indicatieve snelheid van het gefotografeerde aangeeft. Bij onenigheid zal de berijder zelf moeten bewijzen dat men écht fietste. Dat geldt ook voor andere bekeurden: men moet zelf aantonen dat men ten onrechte op de bon geslingerd is.

Het camerasysteem registreert niet hoe lang iemand in het ‘verboden’ gebied is geweest. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld autobezitters daarvan misbruik maken door hun wagen de hele dag te laten staan (te parkeren), zal handhaving ter plekke gaan controleren.

De gemeente heeft de afgelopen weken de scholen waarvan men weet dat leerlingen de route door het Huygenskwartier nemen, geïnformeerd over het camerasysteem. Dat zal komende week nogmaals gebeuren maar dan via het aanbieden van een pakje kauwgom in een speciale ‘kenteken-verpakking’. Ook wordt contact gezocht met buurgemeenten waarvan scholieren door het Huygenskwartier rijden.

Mensen die bij de Oude Kerk moeten zijn, moeten zelf een ontheffing vragen van het inrijverbod voor het Huygenskwartier. Zij moeten dan doen bij het kerkbestuur.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter