Nieuws
CDA bezorgd over maatregelen rond Bronovo

,,Heis een geruststelling dat strategisch wordt gekozen voor Antoniushove als centrum voor planbare zorg en oncologische behandelcentrum. Maar tegelijk zijn er grote zorgen over de spoedeisende hulp (SEH) die al medio van dit jaar overgaat naar het Westeinde.” Dat zegt CDA-gemeenteraadslid Stijn Strous. Hij reageert hiermee op de sluiting van ziekenhuis Bronovo, die bekend gemaakt is door de top van de HMC-ziekenhuisgroep. Los van de verlengde aanrijtijden is  er ook serieuze twijfel of de SEH van ziekenhuis Westeinde de patiëntenstroom wel aankan na de sluiting van Bronovo. Het is waarschijnlijker dat spoedgevallen zullen uitwijken naar Zoetermeer, Leiden of Delft. Het CDA dringt er bij het college van B&W op aan om met de collega’s uit Wassenaar en Den Haag in overleg te treden met de ROAZ (Het Regionaal Overleg Acute Zorg) over de invulling van de spoedzorg. Tegelijk is er nog meer noodzaak om de plannen voor een huisartsenpost in Leidschendam te versnellen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter