Stichting Hoormij organiseert op donderdag 7 februari  tijdens de week van het Oorsuizen  een informatieavond over Tinnitus. Tijdens de avond komen ervaringen, oorzaken, behandelmethoden en nieuwe ontwikkelingen aan bod. Deze avond is bedoeld voor iedereen met Tinnitusklachten. Ook partners en andere geïnteresseerden zijn  welkom. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Koningkerk  aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg. De presentatie start om 19:30 onder avondvoorzitterschap van Willem Dekker.  Afsluiting om 21:30 uur (inloop met koffie vanaf 19:00 uur).

Peter Krauweel, ervaringsdeskundige van Stichting Hoormij, zal vertellen over zijn ervaringen met tinnitus en hoe hij destijds met de impact van die herrie in zijn hoofd heeft leren omgaan. Daarnaast zal hij onder andere ingaan op diverse oorzaken, actuele behandelmethoden en nieuwe ontwikkelingen. Joan van Baarle zal vertellen waarom ze het boek ‘Gevangen in geluid’ heeft geschreven. Hierin beschrijft zij het proces dat haar dochter Gaby Olthuis doormaakte in de jarenlange strijd tegen een ondraaglijke vorm van oorsuizen. Joan en Peter vertellen waar zij nu staan en besteden gezamenlijk aandacht voor de zorgelijke toename van Tinnitus onder jongeren door overmatige geluidniveaus, zoals in het uitgaansleven.

Gezien het maximaal aantal plaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via het aanmeldformulier op www.stichtinghoormij.nl/agenda De entree bedraagt €5,00.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter