Hans Mulder is opgestapt als fractievertegenwoordiger van ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad. Medio november 2018 nam Mulder afstand van het nieuwe afvalbeleid zoals de coalitie – waar ChristenUnie/SGP deel van uitmaakt – dat wilde invoeren. Omdat de coalitie voor het politieke overleven afhankelijk is van de ene zetel van ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad leidde Mulders standpunt destijds tot de nodige politieke commotie. Uiteindelijk steunde zijn partij het beleid echter.

Het ging eind 2018 om het coalitieplan om restafval weer wekelijks te laten ophalen bij laagbouwwoningen. Daarvoor werd voor de periode 2019-2020 een miljoen euro uitgetrokken. ,,Wij zijn kritisch over dit plan. We hebben er moeite mee. Er zijn bij ons grote twijfels. We gaan serieus bekijken of wij dit wel moeten steunen of niet’’, aldus Mulder in een gemeenteraadsdebat op 13 november.

ChristenUnie-SGP hikte aan tegen de kosten waarbij Mulder erop wees dat de burgers hoe dan ook de rekening betalen. Ook vroeg hij zich af hoe vaker afval ophalen zal leiden tot minder afval. Doel is immers het restafval terug  te brengen naar 100 kilo per huishouden in 2020 (nu nog 220 kilo). Mulder gaf te kennen dat het nieuwe afvalbeleid te snel  werd ingezet. Er had langer gewerkt moeten worden met het beleid zoals dat was (tweewekelijks ophalen, red.). ,,Er zijn altijd aanloopproblemen’’, zo gaf hij aan.

Daags na het debat verklaarde Mulder tegenover Vlietnieuws dat het niet de bedoeling was de coalitie te laten vallen. Van de andere kant stelde hij dat een coalitieakkoord er niet toe mocht leiden dat elk debat ‘dood’ werd gemaakt. Tevens liet hij weten dat zijn inbreng in het debat vooraf binnen de fractie was besproken en geaccordeerd. Enkele dagen later kwam ChristenUnie/SGP echter met een verklaring dat men het coalitiebeleid steunde.  Fractievoorzitter Kees Verschoor weigerde een nadere toelichting te geven. Op 11 december verklaarde Verschoor bij een vervolg van het debat over het afvalbeleid in de gemeenteraad ‘tevreden’ te zijn met dat beleid. Bij de stemming steunde hij het ook.

Mulder, de nummer 6 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing van zijn partij, wordt opgevolgd door  Frank Wildschut, de nummer 5 van die lijst. Desgevraagd wilde Hans Mulder geen toelichting geven op zijn vertrek.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter