Het was een druk bezochte bijeenkomst in het Veur Theater, waar zo’n  50 SP leden, vrienden en belangstellenden aanwezig waren bij het eerste politiek café van de SP–Leidschendam/Voorburg. Burgemeester Klaas Tigelaar was ook van de partij; hij opende de SP wensboom. Hans van Leeuwen opende de middag en vertelde over de jaren dat hij in actie is geweest voor de SP in deze gemeente. Daarna stelde het nieuwe  bestuur zich voor aan de aanwezigen. De komende de tijd zal men de SP veelvuldig gaan zien in de winkelcentra en kan men met de partijleden in gesprek. Is er een vraag of een probleem waar zij nu al mee kunnen helpen, stuur dan een  bericht naar leidschendam-voorburg@sp.nl

Tayfun Akkurt, de nieuwe voorzitter,  hield een bewogen verhaal over wat men wil doen als politieke partij in de komende jaren. Een belangrijke punt om bij stil staan was dan ook dat 100 jaar geleden de Nederlandse overheid het algemeen stemrecht invoerde. Alle volwassen burgers waren officieel gelijkwaardig. Democratie is een waardevol goed waarin de participatie van de burger van belang is. Participatie wat ook wordt verwacht van de huidige overheid, maar misschien niet in deze vorm. De SP wil graag zien dat in Leidschendam-Voorburg de opkomst van  stemmers flink omhoog gaat. Het is van belang dat een ieder gebruikt maakt van het algemeen kiesrecht wat nu 100 jaar bestaat.

De herrezen SP wil zich dit jaar inzetten om  de bestaande hulp voor alle mensen toegankelijk te maken. Met deze gedachte wil men dagen organiseren, waarbij de hulp op locaties als wijkcentra  kan worden aangeboden. Een politiek café waar iedereen terecht kan met zijn vragen en daarbij een zo passend mogelijk antwoord kan krijgen. De nieuwe partij zou het fijn vinden om te horen waar mensen tegen aanlopen, maar ook wat ze zouden willen, daarom een wensboom. Die wensboom ’wat zou u heel graag gerealiseerd zien in onze gemeente in 2019?’ werd geopend door de burgemeester. Zijn wens is ‘dat iedereen kan mee doen in Leidschendam-Voorburg’.

Vele wensen volgden: ‘Meer kleine en betaalbare woningen’; ‘Betere zorg voor ouderen’; ‘Gratis openbaar vervoer voor arme mensen’; ‘Structurele subsidie voor Het Veur theater’; ‘Weer een huisartsenpost en spoedeisende hulp in onze gemeente’.

Henk van Gerven (tweede kamer lid SP) vertelde dat de marktwerking in de zorg er toe heeft geleid dat alles alleen maar draait om geld en dat de ziekenhuizen nu per bosjes omvallen met alle gevolgen voor de patiënten van dien. Zoals wij nu ook te maken hebben met de sluiting van het Bronovo. De behoefte van mensen staat niet langer meer centraal en de SP vindt dat het tijd is voor rechtvaardigheid. Henk zal er ook alles aan doen om via Kamervragen de minister het vuur onder zijn schoenen te leggen. Professor  Martin Buijsen (Erasmus Universiteit Rotterdam) hielt een verhaal over het recht op gezondheid en dat door het huidige beleid juist arme mensen geen goede toegang meer hebben tot de zorg. Dit druist in tot het verdrag dat is gesloten in de VN. Zoals ook nu met het sluiten van ziekenhuizen in deze regio. De SP zal er alles aan doen om dit tegen te gaan en in ieder geval er voor te pleiten dat er een huisartsenpost en spoedeisende hulp blijft dicht bij huis.

De komende de tijd zal men de SP veelvuldig gaan zien in de winkelcentra en kan men met de partijleden in gesprek. Is er een vraag of een probleem waar zij nu al mee kunnen helpen, stuur dan een  bericht naar leidschendam-voorburg@sp.nl (foto’s Ap de Heus)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter