Nieuws
Nieuw subsidiesysteem gaat pijn doen

B&W gaan werken met een nieuw subsidiesysteem. De gemeente gaat zogenoemde ‘taakvelden’ benoemen en legt daar per veld een subsidiebedrag naast. Degenen die actief zijn in het taakveld moeten door onderling overleg gaan uitmaken wie wat doet en voor welk subsidiebedrag. Zo moeten zij onderling de subsidie gaan verdelen. Er komt wel een onafhankelijk voorzitter die het beraad leiding geeft.

Het systeem moet er voor zorgen dat doublures – iedereen biedt hetzelfde aan – verdwijnen en de betrokkenen meer en beter gaan samenwerken.

B&W willen dat er in april door de gemeenteraad over het nieuwe systeem wordt beslist. Het zou dan bij de verdeling van de subsidiegelden voor 2020 moeten gaan functioneren. Door het nieuwe systeem denken B&W ook het aantal instanties dat subsidie krijgt te kunnen verminderen, net als het totale subsidiebedrag.

Op het Raadhuis is men van mening dat met het nieuwe systeem geld effectiever inzet kan worden, terwijl tegelijkertijd het rendement omhoog gaat. Dit tot grotere tevredenheid van alle betrokkenen. Bij het nieuwe systeem wordt de gedachte ‘de subsidies zijn er voor de maatschappij, dus laat die er dan ook over beslissen’ gehanteerd. De gemeente komt op afstand te staan, en beslist niet meer zelf over details. Dat vergroot ook de zelfstandigheid van alle instanties die subsidie willen hebben.

B&W gaan ervan uit dat het nieuwe systeem niet zonder slag of stoot door de subsidieontvangers zal worden aanvaard. De onderlinge concurrentiestrijd is groot en iedereen ‘vecht’ voor behoud, dan wel vermeerdering, van de ‘eigen’ subsidie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter