Nieuws
Schaarste woningmarkt blijft

De schaarste op de woningmarkt zal niet afnemen. De nieuwbouw in de gemeente is onvoldoende om met name de vraag naar goedkope woningen te dekken. Dat stelt wethouder Juliette Bouw in een brief aan de gemeenteraad over een nieuwe Huisvestingsverordening die met ingang van 1 juli in werking treedt. Deze vervangt de oude verordening uit 2015.

De slaagkans om aan een sociale woning te komen is tussen 2013 en 2018 gedaald van 16,6 naar 12,2 procent, aldus de wethouder. De wachttijd voor een goedkope woning liep in dezelfde periode op van 26 naar 48 maanden. Het aantal reacties op een vrijgekomen woning steeg van 86 naar 246 tussen 2013 en 2018.

Bouw stelt dat de druk op de woningmarkt almaar toeneemt, ook al omdat steeds meer mensen naar de Randstad trekken. In verband met de schaarste aan woningen is een verdeling nodig.

De verordening beperkt zich tot woningen met een huur onder 720,42 euro per maand, is de sociale sector en daar buiten. Het huishoudinkomen mag niet meer zijn dan 46.000 euro bruto per jaar om zo’n woning te mogen huren.

In de nieuwe verordening staan regels om de doorstroming naar een woning die beter past bij de samenstelling van het huishouder te bevorderen. Zo worden voortaan inschrijfduur en woonduur (maximaal 5 jaar) bij elkaar opgeteld. Daardoor heeft een doorstromer sneller kans op een andere woning. Als doorstromer worden alleen nog mensen uit de regio Haaglanden – en niet meer van daar buiten – aangemerkt. Wie als doorstromer staat geregistreerd op 1 juli, blijft dat ook. Voor anderen gaan nieuwe huurcriteria gelden.

Tevens worden er scherpere voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een goedkope huurwoning. Daardoor moeten minder gegadigden zo’n verklaring krijgen. Voor de rest blijft het beleid ongewijzigd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter