Nieuws
Twee varianten nieuwe Vlietbrug onderzocht

Er worden op verzoek van B&W twee varianten onderzocht van een nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam.  De eerste is  een brug met éénrichtingsverkeer van de west- naar de oostoever van de Vliet met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. De tweede variant is een brug met tweerichtingsverkeer, eveneens met 30 kilometer als maximum snelheid.

Bij variant één krijgt de Sluisbrug in Leidschendam ook éénrichtingverkeer maar dan van oost naar west (Damhouderstraat naar Damplein). Er wordt ook nog een derde optie bekeken: geen nieuwe brug maar verkeersmaatregelen rond de Sluis in Leidschendam.

Voor alle drie varianten wordt bekeken wat de verkeerseffecten zijn. Het gaat dan om hoeveelheid auto’s, reistijden, files en vertragingen. Daarnaast wordt bekeken wat de effecten zijn voor de bouwplannen in Klein Plaspoelpolder (KPP) op de westoever van de Vliet. De kosten van een brug worden ook meegewogen. De brug moet ergens tussen de Sytwendebrug (fietsbrug) en de Sluis in Leidschendam komen.

Onder een vorig college van B&W werd de bouw van een nieuwe brug afgewezen vanwege de kosten en omdat er op andere plekken dan het Damcentrum nieuwe files zouden ontstaan. De huidige coalitie kondigde een taboeloos onderzoek aan naar doorstroming in, en bereikbaarheid van het Damcentrum.  Daarbij zou ook naar een oeververbinding gekeken worden.

Coalitiepartijen VVD en CDA pleitten voor een brug, PvdA en ChristenUnie/SGP waren daar geen voorstanders van. Wanneer het onderzoek klaar is, is nog onduidelijk.

Van het verkeer op de Sluisbrug is 5 procent lokaal, 21 procent doorgaand en 74 procent bestemmingsverkeer. Lokaal wil zeggen uit Damcentrum, KPP, Rietvink, Leidschendam-Zuid en Zeeheldenkwartier. Bestemmingsverkeer staat voor automobilisten die van elders naar het Damcentrum of omliggende wijken gaan.

Op de Wijkerbrug is de verdeling: 4 procent lokaal, 30 procent doorgaand, 66 procent bestemmingsverkeer. Bij de N14 ziet het plaatje er zo uit: 0 procent lokaal, 90 procent doorgaand, tien procent bestemmingsverkeer.

B&W willen met name het doorgaande verkeer van de Sluis- en Wijkerbrug verdringen richting N14.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter