Na een korte winterstop is de bedrijvigheid in en rondom de Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Den Haag weer volop aan de gang. Zo krijgen de werkzaamheden langs de aanvoerroute van Stompwijk tot het piekbergingsgebied steeds meer vorm. Met grond vanuit het projectgebied worden de kades langs de Ringsloot opgebouwd in lagen en per laag verdicht. Vrijgekomen grond van de ontgraving van het zuidelijk heuvellandschap wordt gebruikt voor de ophoging van eilanden binnen het piekbergingsgebied. Overige grond wordt ook gebruikt als voorbelasting voor de aansluiting van de Burgemeester Waaijerbrug op het fietsnetwerk in het gebied en de voorbelasting van de kade langs de Limietsloot.

Terwijl de betonconstructie van het inlaatwerk naar de Limietsloot wordt afgewerkt, zal een start worden gemaakt met de voorbereidingen van de bouw van het inlaatwerk naar de Ringsloot bij Stompwijk. Vanaf de Meerlaan zal een tijdelijke bouwinrit van rijplaten worden geïnstalleerd voor het bouwverkeer. Bij deze werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet om een veilige doorstroming van het verkeer te waarborgen. Als de bouwinrit af is, worden er ook een tijdelijk fietspad en een bypass voor het autoverkeer aangelegd. De Meerlaan blijft toegankelijk voor fietsers en automobilisten. De bouwinrit blijft in gebruik tot het einde van de werkzaamheden in Stompwijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter