Nieuws
Ecologisch bermbeheer in hele provincie
De provincie breidt het project ‘De berm komt tot bloei’ in 2019 uit naar heel Zuid-Holland. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die hebben we hard nodig. In de praktijk betekent dit dat bermen minder vaak worden gemaaid. In 2017 is het project ‘Berm komt tot bloei’ gestart met een aantal oefenbermen en in 2018 zijn de eerste 10 wegen ecologisch beheerd. Vanaf dit jaar beheert de provincie alle provinciale wegbermen ecologisch om de biodiversiteit te vergroten. Dit is nodig omdat het slecht gaat met de insecten in Nederland. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen door onder andere verstedelijking en intensieve landbouw. Door de afname van insecten gaat het ook minder goed met vogels en planten.

Ecologisch bermbeheer houdt in dat er minder gemaaid wordt, maaiafval wordt meegenomen, er een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid wordt na groot onderhoud aan een weg of berm. Hierdoor ontstaan er op termijn bloemrijke bermen die als leefgebied voor insecten dienen. Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook zijn er ongewenste plantensoorten (zoals akkerdistels) die tijdelijk hoog komen te staan. Op plekken waar veel ongewenste soorten staan, wordt per locatie bekeken hoe deze planten het beste bestreden kunnen worden. Er wordt extra gemaaid en het maaiafval wordt meegenomen, om zo de planten uit te putten.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter