Nieuws
HTM pakt medewerkers aan wegens integriteitsschendingen

HTM treft maatregelen tegen twee medewerkers van de afdeling Controle & Veiligheid. Hun dienstverband wordt beëindigd. Aanleiding hiervoor vormt de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek op initiatief van de directie naar integriteitsschendingen door deze medewerkers. Het gaat om belangenverstrengeling rond de aanbesteding van een contract voor beveiligingsdiensten in trams, bussen en op haltes en om het uitvoeren van ongeoorloofde nevenwerkzaamheden. Omdat HTM hierdoor niet meer kan garanderen dat alle fasen van deze aanbesteding correct zijn verlopen stopt het bedrijf dit proces. Ook heeft het onderzoek geleid tot een officiële berisping voor twee andere medewerkers van de betrokken afdeling.

Het direct aanpakken van deze misstanden door de directie vloeit voort uit de in 2018 ingevoerde gedragscode. Bij de afdeling Controle & Veiligheid werken 150 medewerker. Dat zijn controleurs die werken als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA’s) en mensen met ondersteunende taken. Daarnaast werken er beveiligers, zonder BOA-bevoegdheden. Deze beveiligers zijn in dienst van een extern beveiligingsbedrijf dat zijn diensten levert aan HTM. Zij informeren reizigers, dragen zorg voor de sociale veiligheid en controleren vervoersbewijzen.

Eind 2018 ontving de directie van HTM concrete informatie over vermeende misdragingen door enkele medewerkers van de afdeling Controle & Veiligheid. Hierop schakelde de directie een extern bureau in dat uitvoerig onderzoek deed naar de gang van zaken. Het onderzoek bracht aan het licht dat twee medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan integriteitsschendingen die tot beëindiging van het dienstverband heeft geleid. Eén van hen trachtte de aanbesteding van een zevenjarig contract voor beveiligingsdiensten te beïnvloeden. Hij deed dat door vertrouwelijke informatie te delen met een beveiligingsbedrijf dat inschreef op deze aanbesteding waar hij belangen had in de persoonlijke sfeer. De andere medewerker verrichtte onder werktijd ongeoorloofde nevenwerkzaamheden. Deze medewerker ontving een vergoeding voor het inzetten van HTM-medewerkers voor de beveiliging van commerciële evenementen.

De directie neemt binnenkort een besluit in welke vorm de beveiligingsdiensten worden voortgezet nu de aanbesteding van het contract is afgebroken. Tot die tijd blijft de huidige dienstverlener de beveiligingsdiensten leveren aan HTM om de service aan de reiziger te waarborgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter