Onlangs heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waar ook Leidschendam-Voorburg onder valt, een Strategie Werklocaties vastgesteld. Daarbij gaat het onder meer over het versterken van verouderde bedrijfsterreinen, een probleem waar ook B&W mee worstelen. Pieter van der Heijde werkte mee aan de opstelling van de Strategie.

Wat kunnen gemeenten doen om  verouderde bedrijventerreinen te versterken?

,,Door bedrijfsterreinen te ontwikkelen met twee maaivelden en een hellingbaan voor vrachtwagens met daarboven extra zaken zoals bijvoorbeeld fitness centra, zalenverhuur en maatschappelijke voorzieningen. Door meer vastgoed te ontwikkelen als in de oude situatie ontstaat de mogelijkheidd geld te verdienen waarmee de herontwikkeling plaats kan vinden.”

Een aantal verouderde kantoren(locaties) in de Metropoolregio moeten herbestemd worden. Waar moet op gelet worden? Er is een tekort aan woningen in de hele regio. Is het transformeren naar woningen altijd de oplossing?

,,Om te bepalen of verouderde kantoren in aanmerking komen voor transformatie is vooral de locatie bepalend. Kantoren op ‘kansloze locaties’ zoals bijvoorbeeld op bedrijfsterreinen aan de rand van de stad, hebben in veel gevallen geen toekomst. Transformatie is hier de beste oplossing. Afhankelijk van de kenmerken van de locatie kan dit in de vorm van woningen of bedrijfsruimten. Verouderde kantoren op aantrekkelijke locaties, zoals in binnensteden bij knooppunten van openbaar vervoer, hebben wel toekomstwaarde als kantoren. Hier is vernieuwing van het gebouw, of desnoods sloop in combinatie met de bouw van een nieuw kantoor het antwoord.”

De vraag naar kantoren in bijvoorbeeld Den Haag neemt de komende jaren toe. Hoe kan een gemeente dit opvangen? 

,,Door als de MRDH tijdig te voorzien in nieuwe kantorenlocaties. Bij voorkeur in centrumgebieden zoals de binnensteden van Den Haag of bij knooppunten van openbaar vervoer. Indien er onvoldoende ruimte is voor nieuwe locaties biedt stedelijke verdichting in de vorm van hoogbouw een oplossing.”

(bron MRDH)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter