Nieuws
‘Robuuste’ cultuursector onmisbaar

Een ‘robuuste’ cultuursector is onmisbaar. Dat stellen B&W in een bijdrage voor de nota Regioprofiel Haaglanden.  Wat B&W onder ‘robuust’ verstaan wordt niet duidelijk. Op dit moment geeft de gemeente 2,6 miljoen euro uit aan cultuur. Daarvan gaat 1,7 miljoen naar de bibliotheken, 0,8 miljoen naar kunsten en 0,1 miljoen naar cultureel erfgoed.

B&W zeggen inspiratie te vinden bij de gemeenten in de regio. Men wil zich richten op bekendheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Gemeenten kunnen elkaar aanvullen, aldus B&W waarbij men cultuurhistorie, promotie en cultuuronderwijs als terreinen noemt. Door samen te werken wordt het publieksbereik groter, net als het maatschappelijk effect van wat men doet.

B&W werken aan een promotieplan voor de gemeente. Daarbij zijn de zogenoemde ‘iconen’ – zoals de Romeinen en Huygens Hofwijck – de dragende elementen.

De gemeente bekijkt of de Haagse cultuurankers ook in Leidschendam-Voorburg kunnen werken. Den Haag kent acht van dergelijke ‘ankers’: theaters, bibliotheken of musea die elk in hun eigen stadsdeel actief zijn.

Elk ‘anker’ heeft een op het stadsdeel gerichte functie: een podium voor wijkbewoners waar ook talentontwikkeling wordt gestimuleerd. Door  de laagdrempeligheid wil men ook mensen trekken die normaliter niet veel op hebben met kunst en cultuur.

De cultuurankers werken ook samen met culturele instellingen waardoor er een wisselwerking ontstaat tussen het stadsdeel en de hele gemeente. Dat kan een springplank voor talent zijn.

In het Regioprofiel worden een aantal samenwerkingsverbanden genoemd: de musea Huygens Hofwijck en Swaensteyn met Haagse musea; Huygens Hofwijck met het Museum Rijswijk en het Louis Couperus Museum bij ‘Schrijvers uit de regio’, het Haagse I’m Binckfestival met Leidschendam-Voorburg, de bibliotheken in Leidschendam-Voorburg met die in Rijswijk.

De nota ‘Regioprofiel Haaglanden’ is een herziene versie van een stuk dat eind 2018 verscheen waar B&W zich helemaal niet in herkenden. Vlietnieuws heeft daar destijds over bericht. Nadat Leidschendam-Voorburg protesteerde tegen de inhoud van het stuk, bleken ook andere gemeenten bezwaren te hebben.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter