Nieuws
Voorburger stapt weer naar de rechter

Voorburger Jelmer Biesma sleept de gemeente opnieuw voor de rechter. Dit nu de gemeente zijn bezwaar tegen de kap van 30 bomen aan de Marcellus Emantslaan opnieuw niet-ontvankelijk heeft verklaard. Eerder dwong de rechter de gemeente het bezwaarschrift toch te behandelen.

De gemeente claimt dat de Voorburger geen belanghebbende is omdat hij te ver van de bomen – die inmiddels gekapt zijn – afwoont. Omdat de bomen al verdwenen zijn spreekt de gemeente over een ‘academisch’ geval en daaraan wil men verder niet meewerken.

Biesma diende zijn bezwaar tegen de bomenkap medio 2018 in, toen de bomen er nog stonden. Het werd door de gemeente echter terzijde gelegd omdat de indiener zogenaamd te laat was. Dit ondanks het feit dat de gemeente in ingangsdatum van een bezwaartermijn niet meldde. Toen hij later alsnog bezwaar mocht maken was Biesma op vakantie. Toen hij terugkeerde was de termijn die de gemeente hem had gegeven al verstreken.

De rechter oordeelde eerder dat de gemeente niet had mogen handelen zoals men had gedaan en dat het bezwaarschrift alsnog behandeld moest worden.  Nu is de gemeente met andere redenen gekomen om Biesma’s bezwaar alsnog niet-ontvankelijk te verklaren.

Volgens Biesma stonden de bomen in een wijkpark en is hij als wijkbewoner  dus wel degelijk belanghebbende. Bovendien werkt hij op nog geen 100 meter van de plek waar de bomen stonden. Bij jurisprudentie waar de gemeente zich op beroept gaat het om individuele bomen, niet om een wijkpark.

Dat de gemeente nu stelt dat het om een ‘academisch’ geval gaat, stuit Biesma tegen de borst. Volgens hem past dit in een patroon van het afpoeieren van burgers door de gemeente. Hij verwijst daarbij naar de stelling van B&W dat het hierbij gaat om een incident en dat het gemeentelijke beleid niet wordt aangepast. Biesma wil nu een nieuwe uitspraak van de rechter om de gemeente te dwingen wel rekening te houden met belangen van burgers.

Biesma wil daarnaast ook eindelijk het griffierecht dat hij voor zijn eerdere zaak betaalde terugzien van de gemeente. De rechter oordeelde dat de gemeente dat moest voldoen doch Biesma ontving nog geen cent.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter