Vier jaar geleden vergaderde de gemeenteraad eens in de zes weken. Omdat de hoeveelheid werk toenam werd dat eens in de vier weken. Begin vorig jaar werd besloten eens per week bijeen te komen. In het najaar werd dat weer gewijzigd in eens per twee weken.

Gisteravond was er weer een ‘gemeenteraadsavond’, sinds begin 2018 Raadsforum genoemd. Normaliter bestaat dat uit drie delen: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.  Te starten om 19.00 uur met een ongewisse eindtijd die uren later ligt.

Zo niet gisteravond. De oordeelsvorming viel weg bij gebrek aan te bespreken beleidsvoornemens van B&W. De beeldvorming hadden B&W en de gemeenteraad voor zichzelf ingepikt om te redetwisten over de bestuurlijke toekomst van afvalbedrijf Avalex. Moet dat in gemeentelijke hand blijven, overgedragen worden aan een marktpartij of worden verkocht?

Dus kon er alleen nog maar wat besloten worden. Het beraad startte om 20.02 en was zo’n tien minuten later klaar. Zes raadsleden ontbraken. Die vonden het kennelijk niet de moeite waard. En terecht. Ook de debattraining voor gemeenteraadsleden die na de vergadering gegeven werd door het Nederlands debatinstituut lieten zij aan zich voorbij  gaan. En wie weet nog wel menig andere collega.

Nu is een debattraining aan gemeenteraadsleden die er al een jaar zitten natuurlijk ook een beetje raar, om het mild uit te drukken. Bovendien hebben al die raadsleden in hun eigen partijen dat soort trainingen ook al gehad.

Maar waarom zou je trainen op debatteren als dat nooit gebeurt? Bij de beeldvorming hoor je anderen  aan. Bij de oordeelsvorming draait elke partij braaf het eigen verhaal af. Interrupties zijn er niet of nauwelijks, laat staan een debat. Daar zorgt de voorzitter burgemeester Klaas Tigelaar wel voor die een ‘vrije’ woordenwisseling niet toestaat. En de besluitvorming, dat is alleen stemmen al dan niet vergezeld van een stemverklaring.

Dat er geen onderwerpen waren om te bespreken is ook een smet op het blazoen van de coalitie. Het tekent de beleidsarmoede van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie/SGP. In het najaar van 2018 kapittelden de oppositiepartijen B&W al eens wegens het gebrek aan voorstellen. Dat debat haalde toen niets uit. Hetgeen gisteravond nog maar eens bewees.

B&W en gemeenteraad laten een onderzoek doen naar het Raadsforum-model en het wekelijks (inmiddels dus tweewekelijks) vergaderen. Een overbodig onderzoek. Iedereen ziet dat het systeem niet functioneert.

Gewoon terug naar het oude systeem van maandelijks vergaderen met daar tussendoor commissievergaderingen waar voorstellen van B&W uitgebreid worden besproken. Een herinvoering van Open raadhuisavonden en Presentatieavonden. En insprekers gewoon weer een kans geven bij de ‘normale’ gemeenteraad om hun verhaal  te doen. Inclusief uitzending via internet.

Wat er nu gebeurt is een lachertje en een aanfluiting voor de democratie. En dan hadden vrijwel alle partijen het in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 nog over de noodzaak de democratie beter te laten functioneren. Laat me niet lachen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter