Oppositiepartij GBLV wil weten in hoeverre B&W betrokken zijn bij de plannen van de gemeente Den Haag met de Binckhorst. Den Haag wil dat industriegebied omvormen tot hoogwaardig woon- en werkgebied. Er zijn 25.000 woningen gepland. De Binckhorst moet volgens Den Haag het economisch hart van de stad en de regio worden.

In vragen aan B&W wijst GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú op een recente bijeenkomst van gemeenteraadsleden uit Den Haag en Leidschendam-Voorburg over de ontwikkelingen. Die werd voorgezeten door de Haagse wethouder Van Asten en wethouder Astrid van Eekelen.

Velú wil nu weten wat B&W van de ontwikkelingen op de Binckhorst vindt en of men daarover overlegt met de collega’s in Den Haag. Het raadslid vraagt tevens welke invloed B&W op de Haagse plannen hebben. Zij wijst erop dat de gemeenteraad eerder uitsprak dat Leidschendam-Voorburg omgevingsplannen met die van Den Haag moest afstemmen, daar waar het gaat om het grensgebied van beide gemeenten.

Het raadslid vraagt zich verder af hoe het staat met het openbaar vervoer. Er zijn plannen een verbinding te maken tussen Station Voorburg en Centrum Den Haag via de Binckhorst.  Velú wil dat de gemeenteraad periodiek geïnformeerd wordt, ook al omdat de ontwikkelingen op de Binckhorst van invloed zijn op het Huygenskwartier en winkelcentrum Julianabaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter