Nieuws
Provincie handelde onrechtmatig inzake Vlietland

De provincie Zuid-Holland heeft ernstige fouten gemaakt bij de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Er is ook onrechtmatig gehandeld. En er zijn vele pogingen ondernomen om dat laatste te maskeren.

Dat stelt Aad den Draak, grondmarktdeskundige die in de jaren 2010-2012 door de provincie was ingehuurd als directievoerder/projectmanager bij een aantal baggerprojecten, waaronder de verwerking van grond en bagger in de Meeslouwerplas, centraal deel van Vlietland.

Den Draak heeft zijn ervaringen neergelegd in een schriftelijke verklaring gedateerd 28 januari 2019. Het stuk is door de Vereniging vrienden van Vlietland aan Provinciale Staten van Zuid-Holland gezonden. Daar wordt volgende week over Vlietland gedebatteerd.

De grondmarktdeskundige is onlangs met pensioen gegaan. Hij heeft de verklaring naar eigen zeggen afgelegd omdat de inwoners van Zuid-Holland en de direct betrokkenen bij Vlietland daar recht op hebben.

Op grond van een contract met de provincie uit 2009 moest BAM Infra grond storten in de Meeslouwerplas. Met de opbrengsten daarvan moesten de oevers versterkt worden, moest de natuur- en recreatiewaarde van het gebied vergroot worden en moest er een drie kilometer lang geluidscherm langs de A4 gebouwd worden.

Vorig jaar liet de provincie weten dat het geluidscherm er niet meer kwam. Men beriep zich daarbij onder andere op uitblijvende inkomsten voor BAM Infra omdat er onvoldoende grond was voor stort. Bovendien had de provincie de overeenkomst met BAM Infra ondertussen gewijzigd om grond van een eerder geheim gehouden artikel.

Den Draak stelt nu dat er destijds wel grond genoeg was. Die werd via hem aan BAM Infra aangeboden. BAM Infra weigerde die grond echter en vroeg bovendien een prijs die ver boven de marktwaarde lag. Later bleek dat men een akkoord had met de Grondbank Zuid-Holland. Door de weigering liet BAM Infra inkomsten mis die gebruikt hadden moeten worden voor alle andere onderdelen uit het akkoord met de provincie, aldus Den Draak.

De deskundige beweert bovendien dat er later in de Meeslouwerplas 20.000 tot 30.000 kubieke meter met asbest vervuilde bagger afkomstig uit de Ringvaart Haarlemmermeer is  gestort. Die bagger werd niet onderzocht. Later heette het dat de vervuiling ver onder de norm lag terwijl dat bij dezelfde bagger die gestort werd op een weiland in Bennebroek juist ver boven de norm was.

Den Draak wijst er voorts op dat er nu 500.000 kubieke meter grond afkomstig van de aanleg van de Rijnlandroute (verbinding A4 – A44) via een persleiding gratis in de Meeslouwerplas terecht komt. Die grond wordt bovendien ook niet onderzocht op vervuiling. Bij dit project is BAM Infra ook betrokken. Door de gratis  stort levert ook dit geen geld op.

Het onrechtmatig handelen betreft het geheime artikel uit de overeenkomst tussen provincie en BAM Infra. Dit artikel maakte het mogelijk de overeenkomst aan te passen als gewijzigde of onvoorziene omstandigheden daarom zouden vragen. Dit artikel is pas na de openbare aanbesteding toegevoegd.

Dat is in strijd met de wet De wet eist een gelijk speelveld bij openbare aanbestedingen en daarna te sluiten overeenkomsten. Het artikel zorgde voor een ongelijk speelveld door na de openbare aanbesteding voor BAM veranderingen mogelijk te maken. Andere ondernemingen hebben daarvan niet kunnen profiteren

Bij de Vrienden van Vlietland zijn ook de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart aangesloten. Zij strijden al jaren voor het gebied en een geluidscherm langs de A4.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter