Nieuws
Belangrijk jaar voor Romeinse grens Limes

In januari 2020 moet het kabinet de Romeinse Limes (noordelijke grens van het Romeinse rijk) bij de Unesco nomineren voor inschrijving op de Werelderfgoedlijst. Indien dat gebeurt krijgt de Limes wereldwijde erkennen als buitengewoon erfgoed. Daardoor neemt de bekendheid en aantrekkelijkheid toe niet alleen voor de Limes zelf maar ook voor nabij gelegen vindplaatsen en bezoekerspunten die deel uitmaken van het grotere verhaal van de Limes.

Dat schrijft Rik Janssen, gedeputeerde van Zuid-Holland, in een brief aan Provinciale Staten. Er wordt al sinds 2011 gewerkt aan de nominatie van de Limes tot werelderfgoed. Daarbij werken rijksoverheid, provincies, gemeenten erfgoedinstellingen (musea, vrijwilligers, erfgoedhuizen) en maatschappelijke organisaties samen. Ook Duitse deelstaten zijn erbij betrokken aangezien de Limes deel uit maakte van de Nedergermaanse Limes.

De grens liep vlak ten noorden van Leidschendam-Voorburg. In de Romeinse tijd was Forum Hadriani (nu Voorburg) de meest noordelijke stad van het Romeinse rijk. Het Kanaal van Corbulo vormde een vaarweg naar Leiden waar de Romeinen nog troepen hadden liggen die de grens bewaakten. Burgemeester Klaas Tigelaar is voorzitter van de provinciale commissie Limes.

De provincie wil de Limes als archeologisch Rijksmonument beschermen en ontwikkelen, aldus Janssen. Dit jaar, 2019, bestempelt hij als een belangrijk jaar voor de nominatie. Er is inmiddels veel archeologisch onderzoek gedaan. De onderzoeken waren bedoeld om vast te stellen of de zogenoemde uitzonderlijke universele waarden van de Limes zodanig in de bodem bewaard zijn gebleven dat het terrein bijzonder genoeg is om voorgedragen te worden.

In een drietal gemeenten zijn nog niet alle onderzoeken afgerond. Dat zal echter snel moeten. Als ze klaar zijn krijgen de gemeenten een begrenzingsvoorstel toegezonden waarop de beoogde kern- en bufferzone(s) zijn aangegeven. Daar moet de gemeenteraad mee instemmen. Daarnaast krijgen de gemeenten tot 1 maart 2019 de kans te reageren op een concept-managementplan opgesteld door de Nederlandse Limessamenwerking.

Het nominatiedossier zal door de provincie  worden vastgesteld en worden aangeboden aan de minister van Onderwijs, cultuur en wetenschappen. Na vaststelling door de ministerraad kan het dan worden ingediend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter