De gemeente en dertien maatschappelijke organisaties hebben een Mantelzorgconvenant gesloten waarin zij beloven de komende drie jaar de ondersteuning van mantelzorgers nog verder te verbeteren.  Z0 moet overbelasting voorkomen worden. Er komt een speciaal project voor jonge mantelzorgers en er komt een systeem van ‘ambassadeurs’. Mantelzorgers zullen betrokken worden bij het opstellen van zorgplannen, zodat er meer rekening gehouden kan worden met hun mogelijkheden en inzetbaarheid.

Bij de jonge mantelzorgers gaat het om kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen voor of over een naaste, vaak binnen een gezinssituatie. Welzijnsorganisatie Woej werkt samen met Sport en Welzijn en andere partijen aan een aanbod specifiek voor deze doelgroep. Denk aan ontspannende- en ontmoetingsactiviteiten, voorlichting aan beroepskrachten en aan de jongeren zelf, individuele coaching  en de mogelijkheid tot één-op-één aandacht door middel van een maatje.

Daarnaast benoemen alle organisaties een eigen ‘ambassadeur’, die in de gaten houdt of er genoeg oog is voor mantelzorgers. Het ondersteuningsaanbod en voorzieningen voor respijtzorg (de zorg wordt dan tijdelijk door een ander overgenomen zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft) worden nog meer afgestemd op de behoefte van mantelzorgers en er wordt meer bekendheid aan gegeven.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ,,Door veranderingen in de zorg wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Eén op de zes inwoners verleent intensief mantelzorg, nog eens één op de vier incidenteel. Dit zijn niet alleen volwassenen, ook steeds meer jongeren. We vinden het belangrijk om al deze mantelzorgers samen nog beter ondersteunen, zodat ze zo goed mogelijk voor hun naasten kunnen zorgen, zonder zelf overbelast te raken.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter