Nieuws
Recreatiecentrum Vlietland woedend op provincie

Het Recreatiecentrum Vlietland beticht de provincie Zuid-Holland ervan contractuele verplichtingen niet na te komen. Het gaat daarbij om de aanleg van een geluidwal langs de A4. Dat blijkt uit een brief van Bart Carpentier Alting, directeur van het Recreatiecentrum, aan Provinciale Staten. Daar wordt Vlietland komende week besproken. De jurist van het Recreatiecentrum heeft zich ter zake ook gewend tot de advocaten van de provincie.

In 2009 werd contractueel overeengekomen dat er een geluidscherm langs de A4 zou komen van dik drie kilometer lengte. Vorig jaar kroop de provincie onder dat contract uit en werd aangekondigd dat er een veel kortere aarden wal van 1,5 meter hoogte langs de A4 zou komen. Het Recreatiecentrum Vlietland zag af van een juridische procedure tegen de provincie omdat de provincie er mee dreigde elke verdere ontwikkeling van Vlietland tegen te houden, aldus Carpentier Alting.

Wel werd destijds afgesproken dat het Recreatiecentrum de wal die de provincie zou gaan aanleggen kon ophogen. De provincie zou daar bij de aanleg van de wal ook rekening mee houden. Nu blijkt dat de provincie daarvan afziet. Men legt de door de provincie zelf gewenste wal aan, en daarbij blijft het dan. Het provinciaal bestuur spreekt nu van ‘een verschillende uitleg van de afspraken’. Dat geeft de provincie echter geen aanleiding het eigen standpunt te herzien.

Volgens het Recreatiecentrum draagt een walletje van 1,5 meter hoogte niets bij tot het dempen van verkeerslawaai van de A4 noch beperkt het het zicht vanuit Vlietland op de A4. Daardoor worden de belangen van Vlietland en de bewoners van Voorschoten geschaad.

De provinciale wal zou komen tussen de Vinkesloot en de Bakkersloot in het noordoosten van Vlietland. Een afstand van zo’n 700 meter. Ten noorden van de Vinkesloot komt de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 met viaducten tot veertien meter hoogte. In deze hoek zou aan de kant van Vlietland een wal komen van tien meter hoogte om zo het natuur- en recreatiegebied te beschermen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter