De HMC-ziekenhuisgroep weert zich  tegen het beeld dat het moeder-kindcentrum dat van ziekenhuis Bronovo naar Westeinde verhuist, op deze nieuwe locatie in ‘bouwketen op de parkeerplaats’ terecht zou komen. In een verklaring stelt HMC dat daar geen sprake van is.

,,De verhuizing van het Moeder- en Kindcentrum (MKC) van Bronovo naar Westeinde gebeurt volledig gecontroleerd, veilig en in samenspraak met verloskundigen in de regio en de Inspectie voor Jeugd en Gezondheidszorg. Bij Westeinde komt een volwaardig alternatief te staan voor de huidige geboortezorg in HMC die past binnen de capaciteitsvraag zoals afgesproken met de zorgverzekeraars. De nieuwe locatie biedt het comfort en de veiligheid die u van ons gewend bent.

Wij realiseren ons dat het bekendmaken van de koers voor de toekomst van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vragen oproept bij belanghebbenden, zoals patiënten, bezoekers en omwonenden. Onder meer over de toekomst van de geboortezorg zoals die nu nog plaatsvindt in Bronovo. Wij gaan de precieze invulling hiervan vormgeven in samenspraak met alle betrokken partijen, zoals ook is aangegeven bij de bekendmaking van de toekomstplannen op 24 januari.

Alles rondom de geboorte van nieuw leven neemt spanning en onzekerheid met zich mee. Het nieuw te bouwen Moeder- en Kindcentrum bij Westeinde wordt een hoogwaardige en comfortabele voorziening. Het team van verloskundigen, verpleegkundigen en artsen van Bronovo en Westeinde staat voor kwaliteit van zorg met aandacht voor uw kind en u.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter