Nieuws
Geld verkoop Eneco-aandelen niet voor 2020 beschikbaar

B&W kunnen bij het opstellen van de begroting voor 2020 nog geen rekening houden met de opbrengsten uit de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco. Dat zal op zijn vroegst voor de begroting 2021 kunnen. B&W rekenen met 80 tot 100 miljoen euro aan extra inkomsten uit de verkoop.

Er zijn 53 gemeenten aandeelhouder in Eneco. Eind vorig jaar besloten 45 gemeenten de aandelen via een veilig te gaan verkopen. De eerste maanden van dit jaar worden gebruikt om gesprekken te voeren met potentiële kopers. In het laatste kwartaal moet dan een besluit over die koper vallen.

Daarna moet elke gemeente afzonderlijk alsnog beslissen of men inderdaad gaat verkopen of niet. B&W zal dat moeten voorleggen aan de gemeenteraad. Dat zal dus pas begin 2020 gaan gebeuren. Pas als alle betrokken gemeenten die procedure hebben doorlopen kan  het verkoopcontract getekend worden.

De koper mikt op 100 procent van de aandelen. De 45 verkopende gemeenten hebben 92,58 procent. De acht gemeenten die zich tot nu toe tegen verkoop hebben gekeerd worden aangevoerd door Delft. Dat heeft 2,44 procent van de Eneco-aandelen en is daarmee de grootste van de groep van acht.

Hoe de aandelenkoper hiermee omgaat en of de acht nog tot inkeer komen moet begin 2020 blijken. De koper zal pas gaan betalen als alle obstakels op de weg zijn geruimd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter