Nieuws
HTM zit klem

Het bouwen op plekken waar het toch al druk is betekent dat problemen die HTM daar toch al heeft, nog groter worden. Dat heeft Daniel Paarlberg namens de Haagse vervoerder betoogd in een beraad met leden van de commissie verkeer van Provinciale Staten. Het verslag van dat overleg – eind december 2018 – is nu pas geopenbaard.

Deze zogenoemde ‘verdichting’  van de stedelijke bebouwing en het ruim baan geven aan fietsers gaan ten koste van het openbaar vervoer, aldus Paarlberg. Hij pleitte er dan ook voor om bussen vrij baan te geven en ook te laten rijden op vluchtstroken. Anders staan zij, net als de auto’s, in de file en kunnen ze moeilijker passagiers aan- en afvoeren.

Paarlberg noemde een uitbreiding van de RandstadRail ‘absoluut nodig’.  Het aantal passagiers dat daarmee vervoerd wordt kan al niet meer met bussen worden opgevangen.

In het beraad gaven Paarlberg en zijn collega’s te kennen dat er knelpunten in het openbaar vervoer zijn ontstaan omdat middelen voor onderhoud aan rails de laatste jaren niet zijn aangepast aan loon- en prijsstijgingen.  De vervoerders lopen zo eigenlijk achter de feiten aan.

De vervoerders betoogden dat de rijksoverheid in deze een verantwoordelijkheid heeft en die ook moet oppakken, zeker gezien de noodzaak nog eens 240.000 woningen in Zuid-Holland te gaan bouwen. Het mag daarbij echter niet alleen om railvervoer gaan, ook busvervoer en de bereikbaarheid van stations moeten aandacht krijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter