Met de kandidaten voor de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen heeft het CDA een bezoek gebracht aan het Waterspoorpark in Voorburg. Periodes van droogte en extreme neerslag zorgen ervoor dat extra opvang van water nodig is. In de stad wordt ruimte schaarser, ook door nieuwbouw. Het CDA vindt het Waterspoorpark een goed voorbeeld van hoe nut en noodzaak samen gaan: er is meer groen en meer waterberging.

In sommige bestaande oude wijken is weinig ruimte voor water. Bij hevige regenbuien zorgt dit voor wateroverlast en in droge perioden voor hittestress. In Voorburg-Noord heeft waterschap Delfland samen met de gemeente extra waterberging gerealiseerd. Maarten Jansen, kandidaat voor het Hoogheemraadschap Delfland en oud-raadslid zegt hierover: ,,Dit was hoognodig, ook omdat het spoor daar een natuurlijke barrière vormt. Zonder maatregelen dreigden straten onder te lopen. Het is knap dat met de beperkte ruimte dit toch zo goed is gelukt. Door het nieuwe Waterspoorpark in te richten met wandel- en fietspaden en een uitzichttoren is de omgeving groener en aantrekkelijker geworden.”

Voor succes in dit soort projecten is een goede samenwerking tussen verschillende overheden essentieel. Fred Duijn, fractievoorzitter in de gemeenteraad: ,,Vroegtijdig overleg over wat moet en wat kan, helpt om elkaar te verstaan. We zijn als CDA ook best kritisch als het gaat om de kosten en opbrengsten.”

Monique de Veld, kandidaat voor de Provinciale Staten, onderschrijft het belang van samenwerking met het Hoogheemraadschap en andere bestuurslagen. ,,We zullen de komende jaren bijvoorbeeld nauwlettend de gevolgen van bodemdaling moeten onderzoeken. Functionerende riolen lijken een vanzelfsprekendheid, maar ze zijn kwetsbaar voor bodemdaling en zonder tijdig onderhoud lopen straten ook onder.”

De kandidaten liet zich tevens informeren over andere belangrijke regionale uitdagingen, zoals de toenemende verkeersintensiteit als gevolg van onder andere the Mall of the Netherlands en woonprojecten. Monique de Veld: ,,Als CDA zetten we in op alle vormen van vervoer. Het zijn logische gedachten een extra brug over de Vliet te realiseren en het tracé van de voormalige tramlijn 10 door Voorburg-West te herstellen en door te trekken naar de Haagse Binckhorst.”

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter