Nieuws
Bezuinigingsvoorstellen voor vele miljoenen

B&W hebben de gemeenteraad bezuinigingsvoorstellen gestuurd die in 2020 een bedrag van 3,2 miljoen euro opleveren, oplopend naar 5,6 miljoen euro in 2022. Het zijn door ambtenaren aangedragen mogelijkheden om geld te besparen. B&W maken geen keuzes.

Om uit de rode cijfers te komen besloot de coalitie eerder om vanaf 2020 jaarlijks 2,2 miljoen euro te gaan besparen.

Het gaat om 56 maatregelen verdeeld over drie categorieën: kostenbeheersing door procesverbetering (9), bijstellen beleid (34), hogere inkomsten voor de gemeente (13).

Bij de hogere inkomsten voor de gemeente – opbrengst tussen 0,9 en 2,2 miljoen euro – gaat het vooral om lastenverzwaringen voor de burger. Genoemd worden:

  • verhoging onroerend zaak belasting (ozb) met 67 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden met woning ter waarde van 300.000 euro,
  • OZB verhogen voor eigenaren niet-woningen,
  • Invoeren betaald parkeren,
  • Terugdraaien vrijstelling precariobelasting kleine bedrijven,
  • Hondenbelasting sneller en meer verhogen dan gepland,
  • Sneller invoeren kostendekkende leges,
  • Rioolheffing verhogen met btw.

Bij het bijstellen van beleid – opbrengst tussen 1,2 en 1,5 miljoen euro – komen zaken aan de orde als: staken subsidie voor incidentele cultuurprojecten; lagere cultuursubsidies in het algemeen; stoppen subsidie aan musea,  stoppen subsidies amateurkunst, vermindering subsidie aan bibliotheken, lagere subsidie Vlietwensen, lagere subsidies sociaal domein (ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor mensen zonder werk), stoppen subsidie maatschappelijk verantwoord verenigen, niet meer thuisbezorgen van paspoort/identiteitskaart/rijbewijs, lager innovatiebudget verkeer en vervoer, lager budget evenementen, beperken programma brede scholen tot basisonderwijs, beperken schoolzwemmen, snijden in leerlingvervoer, bezuinigen bij groenbeheer, beperken aantal speelplekken met tien, beperken van het aantal relatiegeschenken dat de gemeente geeft.

Het beheersen van kosten voor procesverbetering betreft uitsluitend het sociaal domein (ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor mensen zonder werk). Opbrengst hier tussen 1,1 en 1,95 miljoen euro.

De brief van B&W is een reactie op een verzoek van de gemeenteraad zelf om tijdig een opgave te krijgen van mogelijkheden om de benodigde bezuiniging met ingang van 2020 te halen. In het najaar moet wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) zijn keuzes presenteren in de begroting 2020 en een aanpassing van de meerjarenbegroting tot en met 2022.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter