Voor DamBelang,  de groep bewoners, ondernemers en belanghebbenden die zich hebben verenigd om de belangen van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te behartigen,  is de maat vol. ,,De situatie in het Damcentrum is volledig uit de hand gelopen. Winkeliers zijn inmiddels ten einde raad en ook de bewoners weten niet meer wat ze moeten.”

Aanleiding voor de noodkreet is het verdwijnen van zo’n 70 parkeerplaatsen aan het Molenpad omdat daar woningen gebouwd gaan worden. DamBelang roep alle inwoners van Leidschendam-Voorburg op om een petitie te tekenen. Doel is een signaal aan de gemeenteraad af te geven. De online petitie is te vinden op: http://www.petitie24.nl/petitie/2328/petitie-start-raadsenquête-leidschendamvoorburg

DamBelang: ,,Meer dan 500 inwoners hebben de gemeente tijdig gewaarschuwd voor deze situatie. De zienswijzen die op het bouwplan werden ingediend zijn zonder pardon ter zijde geschoven. Het democratisch proces werd ondermijnd. Alle partijen in de gemeenteraad hebben ingestemd met een definitieve verklaring van geen bedenkingen tegen het bouwplan met als gevolg het opheffen van het parkeerterrein aan het Molenpad. Wat volgde werd dezer dagen eens temeer duidelijk: chaos.”

Kritiek is er ook op VVD-gemeenteraadslid Bart Eleveld die B&W heeft opgeroepen een noodmaatregel te treffen om het wegvallen van de 70 parkeerplekken op te vangen. DamBelang: ,,De enige noodmaatregel die echt effect sorteert is dat de werkzaamheden aan het Molenpad worden stilgelegd en er opnieuw naar de situatie gekeken gaat worden. Mocht dit niet haalbaar blijken dan moet de verantwoordelijk wethouder uitleggen waarom niet, de geheime afspraken met de aannemer openbaar maken en daar de politieke consequenties voor dragen. We leven nu eenmaal in een democratie en niemand staat boven de wet. Ook een aannemer of wethouder niet.”

,,De gemeenteraad zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en een raadsenquête (een onderzoek, red.) houden naar de gang van zaken de afgelopen jaren. Als blijkt dat de gemeente 5,5 miljoen moet betalen om aan de wet en het democratisch proces te voldoen is een enquête noodzakelijk.” (De 5,5 miljoen zou een schadevergoeding aan de aannemer zijn als de bouw aan het Molenpad alsnog geschrapt wordt, red.)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter