Nieuws
Geluidscherm Vlietland stuit op verbreding A4

Het kan nog jaren duren voordat er langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland geluidmaatregelen worden genomen door middel van een aarden wal dan wel een geluidscherm. Dat bleek gisteren tijdens een beraad van een commissie duurzame ontwikkeling uit Provinciale Staten met de gedeputeerden Han Weber (D66) en Floor Vermeulen (VVD).

In 2009 is al contractueel vastgelegd dat er een kilometers lang geluidscherm zou komen. Vorig jaar heeft het provinciaal bestuur een akkoord met Recreatiecentrum Vlietland gesloten waarin dat scherm vervangen werd door een beperkte aarden wal. Later is zulks ook overeengekomen met de BAM, de aannemer die het geluidscherm moest neerzetten volgens het akkoord uit 2009.

Gedeputeerde Vermeulen stelde dat het geen zin heeft nu iets te doen aangezien de rijksoverheid een verdere verbreding van de A4 bekijkt. Daar valt in 2020 een besluit over. Daarna moet dan nog wel de uitvoering geregeld worden. Het nu treffen van een voorziening zou kunnen betekenen dat die straks weer weg moet worden gehaald, of moet worden verplaatst. Direct aan de weg gaat het bovendien om grond van de rijksoverheid zelf.

Vermeulen wees erop dat de rijksoverheid bij het besluit inzake verbreding ook kijkt naar geluidoverlast en daar tegen te nemen maatregelen. Mocht het rijk menen dat er niets gedaan moet worden, dan zou de provincie dat altijd zelf nog wel kunnen regelen door ervoor te betalen. Het nu al aangeven dat de provincie zulks zal doen noemde de gedeputeerde echter onverstandig omdat de rijksoverheid dan sneller geneigd zou kunnen zijn, zelf niets te doen.

Anne Koning, fractievoorzitter van de PvdA, gaf aan komende week in een vergadering van Provinciale Staten toch met een motie te willen komen waarin 3 miljoen euro wordt uitgetrokken voor geluidwerende maatregelen langs de A4. Die motie lijkt op ruime steun te kunnen rekenen al wilden coalitiepartijen CDA en D66 zich nog niet vast leggen. De VVD is tegen.

Wethouder Astrid van Eekelen noemde als inspreekster namens de gemeente hoge wallen of geluidschermen ‘onmisbaar’ en ‘een structurele oplossing’. Zij gaf aan dat de gemeente daarin samen met alle andere betrokken partijen wil optrekken. De wethouder eiste echter geen geluidscherm zoals de gemeenteraad dat wel heeft gedaan. Dat de provincie nu eerst door meer groen iets wil doen zei Van Eekelen als eerste stap toe te juichen.

Gedeputeerde Weber wees erop dat de provincie nooit gezegd heeft dat er een geluidscherm zou komen. Dat was een zaak van de BAM. Hij hield de commissieleden voor dat Provinciale Staten medio 2018 nog een motie waarin om de bouw van een geluidscherm werd gevraagd, heeft verworpen. Wel zei hij het akkoord met Recreatiecentrum Vlietland volledig en grootmoedig te willen uitvoeren. Het gaat dan om een aarden wal van 1,5 meter hoogte die zo wordt aangelegd dat het Recreatiecentrum die naar eigen inzicht, en op eigen kosten, kan ophogen.

De provincie gaat nu eerst door de aanplant van extra groen trachten de geluidoverlast van de A4 te beperken en de weg aan het zicht te onttrekken. In het debat kwam ook de verklaring van gronddeskundige Aad den Draak aan de orde, die in het verleden voor de provincie werkte. Die heeft verklaard dat er in Vlietland gratis grond is gestort, en grond met asbest erin. Daarnaast voorkwam de BAM grondstort door een hoge prijs te vragen. De opbrengsten van grondstort waren bedoeld ter financiering van het geluidscherm, dat er dus nooit kwam. Wat Provinciale  Staten met Den Draaks verklaring willen doen wordt later beslist.

Weber maakte bekend dat de grondstort in Vlietland dit jaar wordt afgerond waarmee de Meeslouwerplas (centraal deel van Vlietland) veilig wordt, de oevers natuurvriendelijk en er een krekenzone kan worden ingericht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter