Nieuws
Lang niet altijd herplant na kappen boom

Na het kappen van een boom vindt niet altijd herplant plaats. Dat heeft wethouder Nadine Stemerdink erkend in antwoorden op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck. Enkele weken geleden beweerde de wethouder in de gemeenteraad nog dat er altijd sprake was van herplant.

Stemerdink noemt herplant nu ‘zeer wenselijk’. Het wordt ook altijd ‘overwogen’ en opgelegd als het juridisch en ruimtelijk mogelijk is. Herplant kan echter niet altijd volgens de Algemene plaatselijke verordening (APV). Als een boom geen waarde heeft voor natuur, milieu, landschap, stadsschoon, recreatie of leefbaarheid dan kan herplant niet worden afgedwongen.

Het afzien van herplant kan ook als er voldoende groen rond de te kappen boom aanwezig  is dat dient ter compensatie, of als een bouwplan herplant onmogelijk maakt.

Sinds juni 2018, toen het huidige college van B&W aantrad, zijn er 429 bomen gekapt. Daar tegenover stonden 305 herplantingen. De kap van nog eens 72 bomen is aanstaande, naar 28 andere wordt  nog gekeken.

Stemerdink stelt dat de gemeente het aantal bomen dit jaar minimaal gelijk wil houden. Dat is ‘een voornemen’. Normaliter verdwijnen er 350 bomen per jaar: 1 procent van alle bomen in de gemeente. Veel meer bomen planten dan nu gebeurt is volgens de wethouder moeilijk binnen stedelijk gebied.

Inmiddels is wel besloten 46 populieren die langs de Noordsingel verdwijnen (oud en gevaarlijk) allemaal te vervangen door iepen. Eerder was herplant  van 29 bomen voorzien. Ook aan de Ruytenberghlaan komen bomen terug: 4 van de acht te kappen exemplaren. Eerder werd gemeld dat er geen herplant zou plaatsvinden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter