Kringloopwinkel Het Goed in Leidschendam vecht om het voortbestaan. In september sluiten, als er niets verandert, de deuren. Men moet de panden aan De Star na negen jaar verlaten omdat die gesloopt gaan worden. Dus is men naarstig op zoek naar een alternatieve, goedkope locatie.

Die zoektocht wordt echter gefrustreerd door de gemeente. Die besloot niet meer voor de diensten van Het Goed te gaan betalen. Nu ‘doneert’ de gemeente jaarlijks 90.000 euro aan afvalbedrijf Avalex. Die onderneming gebruikt in ruil daarvoor Het Goed bij de scheiding van afval. Afval dat Het Goed dan verkoopt.

Ten einde raad wendde het management van Het Goed zich tot de gemeenteraad. Dan zou je toch denken dat daar meteen alle alarmbellen afgingen. Niet dus. Enkele partijen vroegen langs de binnenlijn  nadere informatie van B&W.

Wat men dan precies wilde weten bleef geheim. De ‘nadere informatie’ werd door de griffie van de gemeenteraad bestempeld als ‘technische vragen’. Nu zijn dat normaliter ‘feitelijke vragen’ en die zijn openbaar.

Zo niet dit keer. De griffie ontkent zelfs dat er technische vragen zijn gesteld. Terwijl men zelf dat etiket erop geplakt heeft. En op het Raadhuis claimt men dat er vanwege de gestelde technische vragen geen vragen van buitenstanders beantwoord kunnen worden. Eerst moet de gemeenteraad geïnformeerd worden.

Kringloopwinkels zijn er niet voor de rijken, ook al struinen die er ook graag rond op zoek naar koopjes. Nee, ze zijn bedoeld voor mensen met een niet zo dikke portemonnee. Nu  maakt de lokale politiek zich nogal druk over de minima en een beleid dat hen moet ondersteunen. In het geval-Het Goed kennelijk niet.

Het Goed pas ook prima in wat de politici tegenwoordig de ‘circulaire economie’ noemen: een maatschappij zonder afval waarin alles wordt hergebruikt. Maar Het Goed is nu plots geen activiteit die in een duurzame samenleving past.

Tenslotte is daar het personeel van Het Goed. Bij de winkel werken mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’. Dat wil zeggen dat ze om wat voor reden dan ook niet aan een baan kunnen komen. Bij Het Goed doen ze werkervaring op die hen kan helpen wel weer in het normale arbeidsproces te worden opgenomen.

Ook het helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is een hoofdthema van het lokale beleid. Maar ook dit onderdeel van Het Goed past daar ineens niet meer in, zo blijkt uit het optreden van de gemeente.

Onder sociaal beleid verstaat een normaal mens toch heel iets anders dan deze asociale actie(s). En waarom moet die gemeentelijke bijdrage nu ineens wegvallen? Vanwege noodzakelijke bezuinigingen? Er zijn genoeg andere terreinen waarop dit bedrag pijnloos te vinden valt.

Dat de bedrijfshallen waar Het Goed inzit dit najaar plots tegen de vlakte moeten roept ook vraagtekens op. Waarom zou dat nu moeten? In een deel van zo’n hal zit ook een andere onderneming. Moet die dan ook verdwijnen?

En als de hallen plat gaan, wat dan? Het bestemmingsplan meldt bedrijfsterrein. Dus woningbouw is vooralsnog (tot wijziging van dat plan, en dat duurt jaren) uitgesloten. Bovendien is woningbouw ter plekke zeer problematisch vanwege de geluidhinder van de A4 en de activiteiten van omliggende bedrijven. De sociale woningbouw aan De Star loopt daar ook op stuk.

In het coalitieakkoord staat de zin ‘Leidschendam-Voorburg is een gemeente om trots op te zijn’. Even verderop wordt gesproken over een ‘sociale gemeente’. In het geval-Het Goed is van trots geen sprake, noch van het sociale.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter