Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heet samen met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en vervoersregio’s het startakkoord gegeven voor de nieuwe aanpak Veilig Verkeer. Een actieplan met als doel: nul verkeersslachtoffers.
De deal is een uitvloeisel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat eind 2018 werd gepresenteerd. Onderdeel van de aanpak is onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Er komen speciale expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico’s voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken.
Minister Van Nieuwenhuizen: ,,Met hulp van deze teams gaan provincies en gemeenten nu aan de slag. Eerst om de lokale verkeersveiligheid in kaart te brengen. En vanaf dit najaar met concrete maatregelen om de gevaarlijke situaties aan te pakken. Vandaag zetten we met elkaar een nieuwe stap richting nul verkeersslachtoffers.”

Peter Meij, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): ,,Ook in de Metropoolregio is een stijgende lijn van het aantal verkeersslachtoffers. Er moet nu wat gebeuren om dit weer te laten dalen. Het ontbreken van extra geld hiervoor is wel een lastige. Er zijn nauwelijks extra middelen om wegen buiten het regulier onderhoud verkeersveiliger in te richten. Handhaving is een andere randvoorwaarde om de ambitie van nul verkeersslachtoffers te halen. Handhaving door de politie gebeurt steeds meer digitaal met camera’s, en minder fysiek op straat door het staande houden van verkeersovertreders. Het laatste heeft meer impact op het gedrag.”

,,In onze regio vinden er veel ongevallen plaats waarbij jongeren onder de achttien betrokken zijn. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat dit onderdeel blijft van het curriculum in het onderwijs.” De komende tijd onderzoekt de MRDH wat er nodig is aan structurele en aanvullende financiële middelen en aan handhavingscapaciteit bij gemeenten. De MRDH zal zijn subsidie-verordening gaan aanpassen aan het nieuwe beleid van de verkeersveilige inrichting van wegen en wil de 23 gemeenten ondersteunen daar waar mogelijk. Meij: ,,Maar uiteindelijk zijn het de gemeenten die de handschoen moeten oppakken voor de lokale plannen want de MRDH is géén wegbeheerder.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter