Nieuws
B&W stellen eisen aan verdere verbreding A4

De rijksoverheid moet bij de plannen voor een verdere verbreding van de A4 de negatieve gevolgen daarvan goed meewegen. Het gaat dan niet alleen om de effecten op gezondheid en leefbaarheid, maar ook om de gevolgen voor het autoverkeer op andere, omliggende wegen.

Dat stellen B&W in een reactie op de plannen van het rijk. Op zich is de A4 cruciaal voor de bereikbaarheid van de Randstad, aldus B&W. De weg ontlast provinciale en lokale wegen.  Een bredere weg met meer verkeer heeft echter ook minder gewenste gevolgen bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit en geluidhinder.

B&W vragen in dit verband aandacht voor de inwoners van Leidschendam-Zuid, het Zeeheldenkwartier en Stompwijk, evenals bezoekers van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Ze wijzen erop dat geluidwerende voorzieningen bij Vlietland, het geluid kan doen weerkaatsen naar Stompwijk hetgeen daar dus tot extra overlast leidt.

Wat de verkeersstromen en verkeersaanbod betreft wijzen B&W op de relatie tussen A4 en de N206 (Leiden-Zoetermeer via Stompwijk), de N447 (Leidschendam-Voorschoten) en het Damcentrum in Leidschendam.

In antwoorden op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú laten B&W weten dat de geluidbelasting van de huidige A4 op woningen in Stompwijk die zo’n 100 meter van de weg staan, 65 decibel is. In de kern van Stompwijk is het 50 decibel.

Indien een geluidwerend scherm bij Vlietland uit een aarden wal bestaat zal er geen weerkaatsing van geluid richting Stompwijk zijn. Bij een normaal geluidscherm is dat tussen 1,5 (op 100 meter afstand) en 0,5 (kern Stompwijk) decibel. Er bestaan echter ook geluidsabsorberende schermen.

B&W stellen dat geluid en geluidoverlast meegenomen moeten worden in het onderzoek naar de verbreding van de A4. Indien het maximale geluidniveau overschreden wordt moeten er maatregelen genomen worden. Dat is dan aan Rijkswaterstaat, beheerder van de A4.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter