Nieuws
Nieuwe studie naar woningbouw De Star

Het is nog niet duidelijk of en hoe er woningbouw komt aan de Star in Leidschendam. Volgens plannen zou hier een wijk met 107 sociale woningen moeten verrijzen. De gemeente laat nu weten dat er onderzoek is gedaan naar de geluidproductie van de A4. Op basis van de onderzoeksresultaten is gebleken dat er aan de te bouwen woningen extra geluidsbeperkende maatregelen moeten worden genomen. Dat kost geld. Daarom komt er nu een haalbaarheidsstudie.

Andere belangrijke aandachtspunten zijn de bereikbaarheid van de locatie, het parkeren, de situering van de eengezinswoningen en/of appartementen, de ontsluiting van de toekomstige woonwijk en het geluid van het bedrijventerrein dat er naast ligt.

De ontwikkelcombinatie Schoutvest (combinatie van Schouten en Amvest) werkte in de tussentijd ook aan een voorstel om op de locatie waar zij eigenaar van zijn, De Star 51 (complex Pitch&Putt), koopwoningen te realiseren. Deze locatie grenst aan de locatie van de gemeente voor sociale woningen (de plek waar nu VRC zijn rugbyterrein heeft, red.). Het is de bedoeling om samen een integraal plan voor het hele gebied te maken. Schoutvest doet dan ook mee met de haalbaarheidsstudie die de gemeente laat doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter