Het afgelopen jaar heeft het Hoogheemraadschap Delfland – waar Voorburg onder valt – op vijf plekken in het gebied het water onderzocht op de aanwezigheid van medicijnresten. Uit deze campagne is gebleken dat de invloed van medicijnresten in de sloten, vaarten en kanalen bijzonder klein is.

Een belangrijke bron voor medicijnresten is schoongemaakt rioolwater dat wordt geloosd. Delfland loost schoongemaakt rioolwater op zee. Daardoor is er in dit gebied geen sprake van zogenaamde hotspots voor medicijnresten.

Maar er vinden ook overstorten plaats: plekken waar bij hevige regen het gemeentelijk riool overstort op oppervlaktewater. Op vijf van die plekken is gedurende 2018 het water bemonsterd en laten testen op 28 middelen. In zes gevallen zijn concentraties aangetroffen die ver onder de milieunormen en richtwaarden liggen.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst: ,,Dit laat zien dat voor de waterkwaliteit in ons gebied het tegengaan van vervuiling uit andere bronnen belangrijker is.”

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter