Mening
Blog: Taboeloos

Tussen 2014 en 2018 werden er vier onderzoeken gedaan naar maatregelen om de filevorming in het Leidschendamse Damcentrum aan te pakken. Daar komt nu een vijfde bij. De Antea Group uit Oosterhout mag het ‘taboeloze’ onderzoek gaan doen dat de combinatie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP aankondigde in hun coalitieakkoord.

Een onderzoek met als doel ‘de bereikbaarheid en doorstroming verbeteren, vooral in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid’. De Antea Group moet aangeven welke maatregelen het beste bijdragen aan die bereikbaarheid en doorstroming.

Alleen mag dat niet vrijblijvend gebeuren. B&W hebben de Group keurig te verstaan gegeven wat men moet onderzoeken: verkeersmaatregelen in het gebied; een nieuwe lage, beweegbare brug met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur over de Vliet; een nieuwe lage, beweegbare brug met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur over de Vliet doch met éénrichtingsverkeer waarbij de Sluisbrug in Leidschendam ook éénrichtingsverkeer krijgt, de andere kant op.

Een taboe is iets wat je niet gebruikt, waar je niet over praat, wat je niet doet. Taboeloos betekent dus eigenlijk dat alles mag en kan. Zo niet in dit geval. Bovendien willen B&W twee maatregelen zeker niet onderzocht zien: selectieve toegang van auto’s tot het gebied en het omzetten van de Oude Trambaan in tweerichtingsverkeer.

Waarom? Het eerste ligt politiek te gevoelig (lees: de VVD wil er niet aan) en is te complex (wie wel, wie niet; wanneer; hoe controleren). Het tweede is te duur (dik vijf miljoen euro). Een nieuwe brug kost een veelvoud daarvan maar dat terzijde.

De Antea Group moet over ongeveer een half jaar klaar zijn met de beoordeling van varianten en aangeven welke variant, of varianten, nader uitgewerkt zou, of zouden, moeten worden. Dat gebeurt dan in een tweede fase van het onderzoek. Hoe lang die mag duren staat nergens.

Maar er is meer: B&W willen het aantal auto’s dat per 24 uur door het Damcentrum rijdt beperken naar 5000 tot 6000. Dat is ongeveer een halvering van het huidige aanbod. Op doorgaande wegen mogen meer auto’s rijden mits de zaak niet vast komt te staan en de leefbaarheid niet in het gedrang komt. Enige filevorming is onvermijdelijk en aanvaardbaar, aldus B&W.

De Antea Group moet rekening houden met de periodieke openingen van Vlietbruggen – dus ook een nieuwe – alsmede de ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (die er pas in 2028 zullen zijn). Op het extra verkeersaanbod door de opening van de Mall of the Netherlands (in 2020) hoeven de onderzoekers weer geen acht te slaan.

Het wordt een zoeken naar het kwadraat van een cirkel. Een keuze valt pas in 2020. Realisatie staat in de sterren geschreven.

Tegelijkertijd sorteren B&W ook voor. De woningbouw in Klein Plaspoelpolder is on hold gezet vanwege de mogelijke komst van een Vlietbrug plus aansluitende wegen. Er wordt gewerkt aan de installatie van informatiesystemen die automobilisten weg moeten houden uit het Damcentrum, net als ‘intelligente’ verkeerslichten.

De Nieuwstraat en Damhouderstraat gaan op de schop. Met name die laatste straat wordt ‘verkeersluwer’ gemaakt. Het Sluisplein wordt afgesloten voor autoverkeer. Rijrichtingen in omliggende straten worden omgedraaid om bezoekers met een auto naar een aan te leggen parkeerterrein achter de Venestraat te krijgen.

Aan de westkant van de Vliet moeten niet alleen meer parkeerplaatsen komen, het parkeren moet er ook ontmoedigd worden door, bijvoorbeeld, nieuwe en grotere blauwe zone’s. En de Damlaan moet van winkelstraat omgevormd worden tot straat waar ook kantoren, dienstverleners en woningen zitten.

Nu zijn dat allemaal acties die al op de plank lagen. Dat had allemaal al lang realiteit kunnen zijn. Inclusief een daaraan gekoppelde afname van het autoverkeer. Opvallend dat B&W nu 5000 tot 6000 autobewegingen noemen. Die 5000 was het maximum dat ooit werd vastgelegd bij de grootschalige bouwplannen voor het Damcentrum. Toen bewoners B&W daaraan bij de veelvuldige filevorming in het gebied herinnerden, wilde men op het Raadhuis van niets weten.

Onder het vorige college van B&W werd een nieuwe Vlietbrug afgewezen vanwege de kosten (10 tot 15 miljoen euro) en de nieuwe verkeersknelpunten die door de aanleg elders in de gemeente gingen ontstaan. Sindsdien is de gemeente armer geworden. Veel armer.

En ook nu willen B&W een ‘oplossing’ toetsen aan de mate waarin nieuwe knelpunten – bijvoorbeeld wachtrijen, zo wordt eraan toegevoegd – ontstaan. In de wetenschap dat het verkeer alleen maar toeneemt, kan de conclusie alleen maar zijn dat die knelpunten er inderdaad zijn dan wel komen.

Conclusie: weer veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan overbodig onderzoek – alleen nodig omdat VVD en CDA vóór een nieuwe brug zijn, PvdA en ChristenUnie-SGP tégen – en tijd verknoeit die besteed had kunnen worden aan acties die wel direct effect hebben. Dat vereist alleen lef. En dat is er niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter