Nieuws
Honderden woningen op Overgoo

Ontwikkelaar Impact en de gemeente willen 300 tot 500 woningen gaan neerzetten op bedrijfsterrein Overgoo Leidschendam. Het aantal hangt af van de vraag. Willen mensen grote woningen dan kunnen er minder worden gebouwd. Bij kleinere woningen neemt dat aantal weer toe.

De te bouwen woningen zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt, gezinnen en senioren. Dertig procent van de nieuwe woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen. Wel is al duidelijk dat de geluidoverlast van het verkeer op de A4 en N14 te hoog zal zijn. Aan de woningen moeten dus extra geluidwerende voorzieningen komen.

Alle kantoorpanden op het terrein gaan tegen de vlakte behalve Overgoo 2 tot en met 6. Dat betekent dat ook de gebouwen langs de Vlietweg 14 tot en met 16 verdwijnen. In de plaats daarvan komt woningbouw.

Impact heeft een eerder voornemen om een wegverbinding tussen Overgoo en de Oude Bleijk te maken, laten vallen. Datzelfde geldt voor een speciale afrit naar Overgoo vanaf de Noordelijke verbindingsweg (de aansluiting op A4 en N14).

In het gebied moeten naast woningen ook werkplekken en voorzieningen komen. Tussen de nieuwe woonwijk en bestaande bebouwing in Leidschendam-Zuid wordt het groen omgevormd tot een park met meer voetpaden.

Ter hoogte van Overgoo moet tramlijn 19 een nieuwe halte krijgen. Een doorgaand fietspad vanaf Leidschendam-Zuid, via Overgoo en de tramhalte, onder de N14 door richting Zeeheldenkwartier maakt ook onderdeel uit van de voornemens.

De bouwhoogte verschilt. Voor werkplekken (lees kantoren en kleine bedrijven) staan nu zes tot acht etages. Voor de woningbouw zelf wordt gesproken over drie tot vier verdiepingen. In de punt van het gebied direct naast de A4 is een hoogbouw hotel voorzien.

Impact en de gemeente streven er naar om de gemeenteraad in april over de voornemens te laten beslissen. Daarna zou de gemeente per deelgebied zogenoemde ‘spelregelkaarten’ moeten maken waarmee de ontwikkelaar en bouwers dan aan de slag kunnen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter