Nieuws
Toch geluidmaatregelen langs A4

Binnen twee jaar moet er geluidbeperkende voorzieningen komen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland en de vogelplas Starrevaart. Aan de komst daarvan moeten ook andere partijen dan de provincie Zuid-Holland meebetalen.

Dat hebben Provinciale Staten uitgesproken door het unaniem aannemen van een motie ingediend door CDA-lid Maurits de Haan. In juni moeten Gedeputeerde Staten een rapport leveren over de mogelijkheden inclusief financiering.

Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) beloofde in juni met een stuk  te komen, inclusief een financieringsvoorstel. Volgens hem zullen de rijksoverheid, Rijkswaterstaat en de gemeenten (waaronder Leidschendam-Voorburg) moeten meebetalen.

Vermeulen zei nog te willen bezien of twee jaar reëel is. Het maakt bovendien uit om de geluidsbeperkende voorziening op rijks- dan wel provinciale grond komt te staan.

In de motie wordt geen bedrag genoemd. Algemeen wordt aangenomen dat er drie miljoen euro nodig is voor een geluidbeperkende voorziening waarmee feitelijk een geluidscherm wordt bedoeld. Bekeken wordt of het scherm zo kan worden opgezet dat er ook energie mee gewonnen kan worden (bijvoorbeeld door er zonnepanelen in te verwerken).

In 2009 was al afgesproken dat er een geluidscherm langs de A4 kwam. Dat zou worden neergezet door de BAM. Dat gebeurde echter niet. Later herzag het provinciaal bestuur stiekem het akkoord met BAM waardoor het scherm verviel. In plaats daarvan werd gekozen voor een korte aarden wal van 1,5 meter hoogte plus extra aanplant van bomen en struiken. Bovendien mocht het Recreatiecentrum Vlietland de aarden wal naar eigen inzicht ophogen.

Woordvoerders van alle fracties uitten felle kritiek op de handelwijze van het provinciaal bestuur in de afgelopen tien jaar waardoor het vertrouwen in de overheid ernstig geschaad is. Ook vroeg elke spreker om informatie over baggerstorten in Vlietland (Meeslouwerplas) waarin ook asbest zou zitten.

Gedeputeerde Han Weber (D66) zei dat er nader onderzoek zal worden gedaan naar de asbeststort en de effecten ervan. Uit eerste informatie van Hoogheemraadschap Rijnland is volgens hem echter niet gebleken dat de zaak er nu niet pluis is.

Weber stelde dat de hele gang van zaken hem ertoe gebracht heeft een soort handboek te laten maken hoe om te gaan met dit soort gevallen. In elk geval is er veel mis gegaan in de communicatie, zo gaf hij toe. Die moet opener en actiever worden.

In de motie-De Haan wordt de gang van zaken ‘jammer’ genoemd.

Wethouder Astrid van Eekelen sprak in. Zij riep alle partijen op een einde te maken aan het welles-nietes spelletje over de vraag of er nu een geluidscherm moest komen of niet. Hoge wallen en een geluidscherm noemde zijn ‘onmisbaar’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter