Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moeten samen met de gemeenten in de Vlietzone – Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk – een visie voor het gebied gaan opstellen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de landgoederen en trekvaarten: het erfgoed. Dat hebben Provinciale Staten besloten.

,,Met dit besluit wordt geregeld dat er niet zomaar gebouwd mag worden in het gebied en moet samen met bewoners ook aan een langjarige visie worden gewerkt”, reageert Monica Velú, gemeenteraadslid van GBLV en voorzitter van de vereniging Houdt Vlietland Groen.

De Vlietzone is een groen gebied tussen de A4, Hoornbrug, Vliet en Zeeheldenkwartier. Het is grotendeels Haags grondgebied. De Vlietzone grote recreatieve en cultuur-historische waarde en het is een belangrijk gebied voor watergebonden, recreatieve, bedrijvigheid.

Peter van Dolen (gemeenteraadslid D66) is blij met het besluit dat in samenwerking met de D66-fractie in Provinciale Staten tot stand kwam. ,,We hebben contact gehad en ook zij zagen direct het belang van een goede langjarige visie voor dit mooie gebied. Dit gebied vormt als het ware de longen van dit deel van Zuid-Holland. Daar moet je voorzichtig mee zijn.”

De komende periode zullen GBLV en D66 samen optrekken om te bewaken dat de Vlietzone een fijne plek blijft en alleen maar mooier wordt. Overigens heeft de gemeente Den Haag aangekondigd dat er in het gebied rond Drievliet 445 bomen gekapt mogen worden ten behoeve van de aanleg van een meer. Ondanks de kap stelt het Haagse gemeentebestuur dat de Vlietzone groen blijft. Men kondigt herplant aan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter