Nieuws
Verkoopproces Eneco gestart

De verkoop van energiebedrijf Eneco door de gemeenten die aandelen in de onderneming hebben – waaronder Leidschendam-Voorburg, is gestart. Partijen die interesse hebben in de koop kunnen zich melden.

Eneco is in handen van 53 gemeenten. Een groot aantal van hen – met tezamen 92 procent van de aandelen – wil hun bezit verkopen. Leidschendam-Voorburg rekent met een opbrengst van 80 tot 100 miljoen euro.

Als de partijen die serieuze interesse hebben bekend zijn zal hen worden gevraagd een bod te doen. Daarna wordt een selectie gemaakt van partijen die naar een tweede ronde gaan. Uiteindelijk moet er dan één partij worden uitgekozen.

Als de potentiële koper bekend is moeten de afzonderlijke gemeenten er nog mee akkoord gaan. De ondernemingsraad bij Eneco moet ook een advies uitbrengen.

Er wordt nu met het verkoopproces gestart omdat Eneco er klaar voor is, er voldoende potentiële kopers zijn en de marktomstandigheden (economie, beurs) gunstig zijn.

Er loopt overigens nog steeds een onderzoek van de Ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam naar de gang van zaken binnen Eneco in de periode tot medio 2018 aangaande de op handen zijnde privatisering. Dat speurwerk moet dit najaar klaar zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter