Het Zuid-Hollandse autobusmuseum gaat niet naar de Oude Polder in Pijnacker. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Omwonenden waren ook tegen de komst van het museum net als Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. B&W van Pijnacker hebben het plan nu geschrapt. Er wordt nog wel gezocht naar een andere plek in de gemeente maar of die er is, is nog onduidelijk. B&W zullen de gemeenteraad te zijner tijd nader informeren, zo laten zij weten. Het busmuseum zou de opvolger moeten worden van het busmuseum op de Binckhorst in Den Haag. Dat moest daar weg vanwege woningbouw. Den Haag beweerde geen andere plek voor het museum te hebben.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter