Nieuws
Pleidooi voor verbinding via Voorburg

Het stedelijk vervoer in Den Haag moet versterkt worden onder andere op de corridor Den Haag – Binckhorst – Zoetermeer. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen in de Contourennota toekomstbeeld openbaar vervoer 2040. De corridor, die via Voorburg loopt,  is de enige verbinding die de minister concreet noemt.

De minister spreekt over een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van het openbaar vervoer. Er wordt een groei voorzien van 30 tot 40 procent tot 2040. Dat kan het huidige netwerk, met name in de spitsuren, niet aan. Er zal minstens tien miljard euro extra, maar mogelijk wel tientallen miljarden euro’s, geïnvesteerd moeten worden.

In de nota wordt gepleit voor een netwerk van openbaar vervoer binnen de stedelijke regio’s en tussen de economische kerngebieden van Nederland. Er moeten meer treinen gaan rijden op de lijnen Den Haag – Amsterdam, Den Haag – Rotterdam en Den Haag – Utrecht.

Tussen Den Haag en Dordrecht ziet de minister meer stations komen. Ook spreekt zij over de introductie van een ’S-Bahnconcept’: de Duitse stadsspoorlijn die het midden houdt tussen een trein en een metro/RandstadRail.

Voor afstanden tot 15 kilometer ziet de minister in stedelijke regio’s het openbaar vervoer en de fiets als vervoermiddelen. Buiten die gebieden, voor langere afstanden en in regio’s met weinig openbaar vervoer kan de auto het transportmiddel zijn.

Deelauto’s, deelfietsen, taxidiensten, vrijwilligersvervoer en zelfrijdende voertuigen vormen een aanvulling, aldus de bewindsvrouwe. Het gaat dan om vervoersvormen die afhankelijk zijn van de vraag.

In stedelijke regio’s wil zij maatregelen nemen om reizigers ertoe te bewegen de spits te mijden. Knooppunten van openbaar vervoer moeten ook plekken zijn waar gemeenten woningbouw plegen, zo blijkt uit de nota.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter