De fractie van GBLV/Gemeentebelangen wilt weten wat het nut is van een reis die wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) gaat maken naar het Spaanse Malaga. De reis wordt georganiseerd door de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten).

Raadslid Freek Steutel wil weten wat  het exacte doel van deze reis is in relatie tot de gemeente Leidschendam-Voorburg. Steutel: ,,Op de website staat het volgende omtrent het programma te lezen: het kennis nemen van de wijze waarop buiten Nederland sport, bewegen en sportieve recreatie georganiseerd wordt, het opdoen van ‘buitengewone’ kennis van het voorzieningenaanbod en hoe dit tot stand is gekomen en het uitwisselen van kennis en inzichten met deskundige reisgenoten.”

Verder wil Gemeentebelangen weten of de gemeente Leidschendam-Voorburg in de voetsporen wenst te treden van Malaga, dat de meest vitale stad van Spanje wil worden met sport als middel. ,,Is dit een doelstelling van het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg en waar staat dit omschreven in het college programma? Klopt het dat het in de vorige collegeperiode de ambitie van de wethouder was om de Sportgemeente van Nederland te worden? Hoe succesvol is die ambitie gebleken in de daarvoor georganiseerde competitie?”

Verder wil de partij in ieder geval een uitgebreid verslag van wethouder Stemerdink. Een verslag tegemoet waarin nut en noodzaak van deze reis naar Malaga worden aangetoond en onderbouwd. En tenslotte fijntjes: ,,Kan het college voorafgaande aan het bezoek aan Malaga een onderbouwing en motivatie geven hoe nut en noodzaak van deze reis zich verhouden tot de volgens de wethouder financiën noodzakelijke bezuinigingen?”

B&W besloten al op 19 januari dat wethouder Stemerdink deel mocht nemen aan de reis. Overigens is burgemeester Klaas Tigelaar bestuurslid van de VSG. De gemeente deed in 2017 mee aan de verkiezing Sportgemeente van Nederland. Die titel ging toen naar Heerenveen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter